10929985_654433541356849_418584808294949223_nW piątek 10 kwietnia 2015 r. Ełccy Peowiacy uczestniczyli w obchodach 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 5 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. O godz. 18.00 w Katedrze Św. Wojciecha odbyła się Msza Święta, sprawowana przez JE ks. bpa Romualda Kamińskiego z udziałem pocztów sztandarowych szkół oraz pocztu sztandarowego POW. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Pomordowanym, Poległym i Zaginionym na nieludzkiej ziemi. Pod pomnikiem Prezydent miasta Pan Tomasz Andrukiewicz wygłosił przemówienie, następnie miała miejsce modlitwy za zamordowanych i tragicznie zmarłych, odśpiewany został również Hymn Państwowy oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.