W dniu 13 lipca 2019 r. w malowniczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci 39 członków Polskiej Organizacji Wojskowej z Kazimierza Dolnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej odprawioną przez o. Eliasza Hetmańskiego – Kustosza Sanktuarium. Następnie uczestnicy przeszli do krużganków Sanktuarium, w których odsłonięto granitową tablicę z nazwiskami 39 członków Polskiej Organizacji Wojskowej działających na terenie  Kazimierza Dolnego.

Pierwsza tablica (nekrolog) powstała w 1983 r. z inicjatywy ostatniego żyjącego członka P.O.W. Tadeusza Ulanowskiego ps. ,,Orzeł”.  Na niej znajdowało się 21 nazwisk Peowiaków.

Inicjatorami powstania nowej tablicy byli: Pan Bogdan Kuzioła – wnuk komendanta P.O.W. w Kazimierzu Dolnym Karola Kuzioły oraz Pan  Kazimierz Romuald Tarłowski – wnuk członka P.O.W. Stanisława Tarłowskiego. Nowa granitowa tablica dzięki staraniom inicjatorów została uzupełniona o 18 nazwisk –  członków P.O.W., którzy zostali ustaleni dzięki pamiątkom rodzinnym i kwerendzie archiwalnej. Treść nowej tablicy została skonsultowana i pozytywnie zaopiniowana przez Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie we współpracy z Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Uzupełnienie nekrologu to oddanie sprawiedliwości dziejowej oraz czci tym osobom, które zostały do 1983 r. zapomniane, a dzięki staraniom udało się ich przypomnieć i upamiętnić. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy odśpiewali Marsz Pierwszej Brygady. Po uroczystości w krużgankach można było zwiedzić wystawę historycznych fotografii i dokumentów członków Polskiej Organizacji Wojskowej. W uroczystości wzięli władze samorządowe z Burmistrzem Kaźmierza Dolnego Arturem Pomianowskim oraz liczni zaproszenie goście a także rodziny byłych członków P.O.W. Współczesną Polską Organizację Wojskową reprezentował kpt. P.O.W. Łukasz Stasiak – Zastępca Komendanta Głównego P.O.W.

Lista 39 nazwisk członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Kazimierzu Dolnym, znajdujących się na nowej tablicy:

1.  Leon Barton „Serb”
2.    Zygmunt Brzozowski „Cym”
3.    Kazimierz Czajkowski
4.    Kazimierz Doraczyński
5.    Edward Czapla „Słowik”
6.    Dominik Dziwisz
7.    Ludwik Ekert
8.    Stanisław Gawroński „Knojarski”
9.    Aleksander Górecki „Pień”
10.    Edward Górecki
11.    Leon Górecki
12.    Zygmunt Grasiński „Komar”
13.    Wanda Grochowska
14.    Kazimierz Grudzień „Studziński”
15.    Edward Jarząbkiewicz
16.    Stefan Karkosiński
17.    Jan Kłosiński
18.    Karol Kosowski
19.    Antoni Kostka
20.    Franciszek Kostka „Lotny”
21.    Karol Kuzioła „Cześniawski”
22.    Wiktoria Kuzioła „Wisła”
23.    Józef Markiewicz „Tarło – Cios”
24.    Franciszek Materek „Socha”
25.    Władysław Nowakowski
26.    Janina Olszewska
27.    Wanda Olszewska
28.    Franciszek Oroń
29.    Maksymilian Oroń
30.    Jan Paziak
31.    Józef Paziak
32.    Antoni Plewicki
33.    Mieczysław Pietras „Cześnik”
34.    Walenty Piędłowski
35.    Marian Popiel „Mirski”
36.    Szymon Sadurski „Skaut”
37.    Józef Sanecki „Dubina”
38.    Stanisław Tarłowski
39.    Tadeusz Ulanowski „Orzeł”

Cześć Ich Pamięci!

           Z inicjatywy rodzin tablicę ufundowali: Urząd Miasta Kazimierza Dolnego, Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym, Klasztor Franciszkanów (OFM) w Kazimierzu Dolnym

Składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów uroczystości  w szczególności:

  • Panu Bogdanowi Kuzioła – wnukowi komendanta P.O.W. w Kazimierzu Dolnym Karola Kuzioły,
  • Panu Kazimierzowi Romualdowi Tarłowskiemu – wnukowi członka P.O.W. Stanisława Tarłowskiego,
  • Ojcom Franciszkanom z o. mgr Eliaszem Hetmańskim – Gwardianem, Kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej,
  • Urzędowi Miasta w Kazimierzu Dolnym,
  • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego,
  • Wszystkim rodzinom Peowiaków uczestniczącym w uroczystości.

kpt. P.O.W. Łukasz Stasiak