Wymagania wobec ochotników do POW:
  • wiek powyżej 13 lat,
  • zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku poniżej 16 lat (pobierz),
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wytężonego wysiłku fizycznego,
  • stawienie się przed komisją werbunkową w podanym czasie i miejscu,
  • wypełnienie ankiety,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • test sprawności fizycznej dostosowany do wieku, płci i możliwości ochotników,
  • wypełnienie deklaracji członkowskiej i kwestionariusza osobowego (pobierz).

Zostań Peowiakiem! Zostań jednym z nas!
Jeśli w Twojej najbliższej okolicy nie ma naszego oddziału, a jest Was minimum czterech/czworo i chcielibyście założyć oddział POW, to skontaktujcie się z nami!

Prezentacja multimedialna Promocja POW (pobierz).