W dniach 6-8.10.2017 r. odbyły się w Choroszczy k. Białegostoku obchody 100-lecia założenia Komendy Lokalnej POW. W uroczystościach wzięli czynny udział członkowie Komendy Naczelnej POW wraz z Komendantem Głównym POW oraz żołnierze POW z pododdziałów: Ełk, Suwałki, Augustów, Sejny i Radom.

         W piątek 6 października 2017 r. po przyjeździe do Choroszczy Peowiacy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w wykonaniu Trio Krystmar. Następnie żołnierze POW zostali ugoszczeni i zakwaterowani w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie.

         W sobotę 7 października 2017 r. po śniadaniu i apelu porannym autokar przewiózł Peowiaków na ogólnopolską konferencję naukową „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”, która odbyła się przed przewodnictwem prof. Adama Czesława Dobrońskiego w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wśród prelegentów nie zabrakło zarówno znakomitych wykładowców akademickich jak i lokalnych badaczy historii. Z referatem o tradycjach historycznych i współczesnych POW wystąpił również Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz. W przerwie obrad miała miejsce promocja albumu „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” oraz wernisaże wystaw okolicznościowych „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” i „Pamiątki POW w Choroszczy”. Po zakończeniu konferencji na jej uczestników czekał obiad i rozmowy kuluarowe, po których żołnierze POW zostali odwiezieni do miejsca zakwaterowania.

         W niedzielę 8 października 2017 r. po apelu porannym Peowiacy zjedli wspólne śniadanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Kruszewie Panią Martą Stabińską- Domin, z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Panem Józefem Waczyńskim oraz z Prezesem Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała Panem Grzegorzem Krysiewiczem. W trakcie spotkania żołnierze POW mogli dowiedzieć się więcej o historii szkoły i okolic, a następnie zwiedzić szkolną izbę pamięci. Następnie prezesi obu stowarzyszeń zabrali Peowiaków na wycieczkę krajoznawczą do Narwiańskiego Parku Narodowego. Niezapomniane wrażenie wywarły na nich zerwany most, krajobrazy z wieży widokowej czy wystawa o mieszkańcach okolicznych miejscowości. Zwieńczeniem wycieczki był poczęstunek, podczas którego nie zabrakło tradycyjnych już ogórków z Kruszewa. Po południu żołnierze POW zostali przewiezieni do Choroszczy celem zwiedzenia Muzeum Wnętrz Pałacowych, które mieści się w Pałacu Branickich. O godz. 16.00 nastąpiła zbiórka uczestników uroczystości na Rynku 11 Listopada, po której pochód przemaszerował do zbiegu ulic Lipowej i Sienkiewicza. Pół godziny później miał miejsce uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, organizacji, szkół, harcerstwa, asysty honorowej 18 Pułku Rozpoznawczego, Szwadronu Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA” oraz Kompanii Honorowej POW. W jego trakcie Pani Halina Bielawska- córka Peowiaka z Choroszczy Stanisława Lewandowskiego „Jeża” dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej na obelisku w miejscu powstania Komendy Lokalnej POW w Choroszczy w 1917 r. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze. W imieniu POW kwiaty złożyli członkowie Komendy Naczelnej POW. W dalszej kolejności uformował się pochód, który przemaszerował do Kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana na Mszę Świętą w intencji Peowiaków. Jednym z jej celebransów był Kapelan POW ks. kpt. dr Marcin Oleksy. Po nabożeństwie odbył się apel wieczorny na placu przykościelnym, po którym żołnierze POW powrócili do swoich domów.

         W imieniu własnym i żołnierzy POW- uczestników uroczystości w Choroszczy gorąco dziękuję za gościnne przyjęcie, rodzinną atmosferę, wyrazy serdeczności, dziesiątki niezapomnianych wrażeń i wspaniałych rozmów oraz za żywą lekcję patriotyzmu:

– Burmistrzowi Miasta i Gminy Choroszcz Panu Robertowi Wardzińskiemu,

– Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Panu Józefowi Waczyńskiemu,

– Trio Krystmar,

– Dyrektorowi Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Panu Przemysławowi Waczyńskiemu,

– Prezesowi Fundacji Pole Kultury Panu Wojciechowi Janowi Cymbalistemu,

– Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Kruszewie Pani Marcie Stabińskiej- Domin,

– Profesorom Uniwersytetu w Białymstoku: Panu Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu, Panu Janowi Snopko, Pani Violetcie Wejs-Milewskiej,

– Rodzinom Peowiaków z Choroszczy,

– Prezesowi Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała Panu Grzegorzowi Krysiewiczowi,

– Panu Wojciechowi Suchockiemu,

– Rodzinie Wieliczko z Dzikich oraz tym wszystkim mieszkańcom miasta i okolic, dzięki którym mogliśmy wspólnie uczcić pamięć o bohaterach naszej Niepodległości.

ppłk POW Piotr Augustynowicz

Zdjęcia poniżej:

kpr. POW Marta Jarosz, kpr. POW Arkadiusz Strękowski, Internet