KOMENDA NACZELNA POW (ZARZĄD GŁÓWNY POW):

 • Komendant Główny POW (Prezes Zarządu)- ppłk POW Piotr AUGUSTYNOWICZ
 • I Zastępca Komendanta Głównego POW, Skarbnik POW- por. POW Łukasz STASIAK
 • II Zastępca Komendanta Głównego POW- ppor. POW Patryk WALICHNIEWICZ
 • Członek Komendy Naczelnej POW- sierż. POW Daniel ŻUK
 • Członek Komendy Naczelnej POW- dr kpt. POW Marcin OLEKSY

SZTAB KOMENDANTA GŁÓWNEGO POW:

 • I Z-ca Komendanta Głównego POW ds. Organizacyjnych, Szef Sztabu KG POW, Szef Oddziału III Finansowego Sztabu KG POW– por. POW Łukasz STASIAK 
 • II Z-ca Komendanta Głównego POW ds. Szkoleniowych, Szef Oddziału I Szkoleniowego Sztabu KG POW- ppor. POW Patryk WALICHNIEWICZ
 • Szef Oddziału II Promocji i Informacji Sztabu KG POW-sierż. POW Daniel ŻUK
 • Szef Oddziału IV Logistyki Sztabu KG POW– plut. POW Arkadiusz STRĘKOWSKI
 • Kapelan POW- ks. dr kpt. POW Marcin OLEKSY
 • Szef Biura (Sekretarz) Kapituły Krzyża POW-sierż. POW Daniel ŻUK
 • Szef Adiutantury Komendanta Głównego POW- st. sierż. POW Kamil DOBRZYŃSKI
 • Adiutant Komendanta Głównego POW-  sierż. POW Łukasz ANDZIAK
 • Adiutant Komendanta Głównego POW- sierż. POW Patryk KARPOWICZ
 • Adiutant Komendanta Głównego POW– plut. POW Kamil STACHELEK

KOMISJA REWIZYJNA POW:

 • Przewodniczący- plut. POW Marta JAROSZ
 • Zastępca Przewodniczącego- szer. POW Karolina GUT
 •  Sekretarz- Vacat

SĄD HONOROWY POW:

 • Prezes- sierż. POW Łukasz ANDZIAK
 • Zastępca Prezesa- plut. POW Arkadiusz STRĘKOWSKI
 •  Sekretarz- st.szer. POW Mariusz KOWALSKI