KOMENDA NACZELNA P.O.W. (ZARZĄD GŁÓWNY P.O.W.):

 • Komendant Główny P.O.W.(Prezes Zarządu)- płk P.O.W Piotr AUGUSTYNOWICZ
 • I Zastępca Komendanta Głównego P.O.W., Skarbnik P.O.W.kpt. P.O.W. Łukasz STASIAK
 • II Zastępca Komendanta Głównego P.O.W.– por. P.O.W. Patryk WALICHNIEWICZ
 • Członek Komendy Naczelnej P.O.W. st. szer. P.O.W. Krzysztof MAKSIMOWSKI
 • Członek Komendy Naczelnej P.O.W.– ks. dr mjr P.O.W. Marcin OLEKSY

SZTAB KOMENDANTA GŁÓWNEGO P.O.W.:

 • I Z-ca Komendanta Głównego P.O.W. ds. Organizacyjnych, Szef Sztabu KG P.O.W., Szef Oddziału III (Finansowego) Sztabu KG P.O.W.- kpt. P.O.W. Łukasz STASIAK
 • II Z-ca Komendanta Głównego P.O.W. ds. Szkoleniowych, Szef Oddziału I (Szkoleniowego) Sztabu KG P.O.W.– por. P.O.W. Patryk WALICHNIEWICZ
 • Szef Oddziału II (Promocji i Informacji) Sztabu KG P.O.W.– sierż. P.O.W. Marta JAROSZ
 • Szef Oddziału IV (Logistycznego) Sztabu KG P.O.W.– st. szer. P.O.W. Krzysztof MAKSIMOWSKI
 • Kapelan P.O.W.– ks. dr mjr P.O.W. Marcin OLEKSY
 • Szef Biura (Sekretarz) Kapituły Krzyża P.O.W.– kpt. P.O.W. Łukasz STASIAK
 • Szef Adiutantury Komendanta Głównego P.O.W.– plut. P.O.W. Dawid DANIŁOWICZ
 • Adiutant Komendanta Głównego P.O.W.– plut. P.O.W. Patryk RUTKOWSKI
 • Adiutant Komendanta Głównego P.O.W.– plut. P.O.W. Patryk JAROSZ
 • Adiutant Komendanta Głównego P.O.W.– st. szer. P.O.W. Marcin GRYGUĆ
 • Adiutant Komendanta Głównego P.O.W.– szer. P.O.W. Krystian ZNOROWSKI

KOMISJA REWIZYJNA P.O.W.:

 • sierż. P.O.W. Łukasz ANDZIAK
 • sierż. P.O.W. Marta JAROSZ
 • sierż. P.O.W. Arkadiusz STRĘKOWSKI

SĄD HONOROWY P.O.W.:

 • plut. P.O.W. Dawid DANIŁOWICZ
 • plut. P.O.W. Patryk RUTKOWSKI
 • plut. P.O.W. Patryk JAROSZ
 • kpr. P.O.W. Hubert DOMALEWSKI

Kapituła Krzyża P.O.W.:

 • Kanclerz Kapituły– płk P.O.W. Piotr AUGUSTYNOWICZ- 
 • Wicekanclerz Kapituły– por. P.O.W. Patryk WALICHNIEWICZ
 • Sekretarz Kapituły (Szef Biura Kapituły)- kpt. P.O.W. Łukasz STASIAK
 • Członek Kapituły– ks. dr mjr P.O.W. Marcin OLEKSY
 • Członek Kapituły– sierż. P.O.W. Łukasz ANDZIAK