Stowarzyszenie „Polska Organizacja Wojskowa”

ul. Mickiewicza 34/1
19-300 Ełk
tel. 606 495 407
e-mail: KomendantPOW@wp.pl

Nr KRS: 0000584309
Nr NIP: 8481864042
Nr REGON: 363561020
Nr konta bankowego: Bank Pekao 84 1240 5211 1111 0010 8795 1470