Stowarzyszenie „Polska Organizacja Wojskowa”

ul. Mickiewicza 34/1
19-300 Ełk
tel. 606 495 407
e-mail: KomendantPOW@wp.pl

Nr KRS: 0000584309
Nr NIP: 8481864042
Nr REGON: 363561020
Nr konta bankowego: Bank Pekao 84 1240 5211 1111 0010 8795 1470

 1. ODDZIAŁ POW EŁK IM. MJR ZYGMUNTA SZENDZIELARZA „ŁUPASZKI”- Dowódca st. sierż. P.O.W. Patryk KARPOWICZ
  e-mail: patryk.karpowicz5000@o2.pl
 2.  ODDZIAŁ POW MALBORK IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”- Dowódca st. szer. P.O.W. Patryk KONDRAT
  e-mail:  kondziu352@gmail.com
 3.  ODDZIAŁ POW AUGUSTÓW IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH- Vacat
  e-mail:
 4.  ODDZIAŁ POW SUWAŁKI IM. 41 SUWALSKIEGO PUŁKU PIECHOTY- Dowódca kpr. P.O.W. Patryk RUTKOWSKI
  e-mail:  d1r3ctdesign@gmail.com
 5. . ODDZIAŁ POW ZGIERZ IM. KPT. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO „WARSZYCA”- Dowódca sierż. POW Łukasz ZALEWSKI
  e-mail: wieniawa85@onet.eu
 6. ODDZIAŁ POW RADOM IM. MJR JANA PIWNIKA „PONUREGO”- Dowódca st. szer. POW Karolina GUT
  e-mail: chilleyla@onet.pl
 7. ODDZIAŁ POW SEJNY IM. PPOR. WACŁAWA ZAWADZKIEGO- Dowódca szer. P.O.W. Marcin GRYGUĆ
  e-mail: marcingryguc@gmail.com
 8. ODDZIAŁ POW BIAŁYSTOK IM. 10 PUŁKU UŁANÓW LITEWSKICH- Dowódca Vacat