W Polskiej Organizacji Wojskowej występują trzy korpusy osobowe, do których przypisane są określone stopnie żołnierskie:

Korpus szeregowych POW:

  • Żołnierze POW.

5            6

Szeregowy  POW                            Starszy Szeregowy POW

Korpus podoficerski POW:

  • Podoficerowie młodsi POW.

7            8

Kapral POW                                    Plutonowy POW

  • Podoficerowie starsi POW.

9          10

Sierżant  POW                                 Starszy Sierżant POW

Korpus oficerski POW:

  • Oficerowie młodsi POW.

11        12          13

Podporucznik POW                Porucznik POW                             Kapitan POW

  • Oficerowie starsi POW.

14       15           16

Major POW                              Podpułkownik POW                    Pułkownik POW