Godło POW

1

Odznaka organizacyjna- Krzyż POW

2

Logo POW

3

Naszywka rozpoznawcza POW

Naszywka rozpoznawcza POW

Hymn POW

4

Marsz Pierwszej Brygady

Legiony to żołnierska nuta,

Legiony to straceńców los,

Legiony to rycerska buta,

Legiony to ofiarny stos.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos- rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Mówili, żeśmy stumanieni.

Nie wierząc nam, że chcieć to móc!

Laliśmy krew osamotnieni

A z nami był nasz drogi Wódz.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos- rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

O ileż mąk, ileż cierpienia.

O ileż krwi, wylanych łez,

Pomimo to nie ma zwątpienia,

Dodawał sił wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos- rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Nie chcemy dziś od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych łez.

Skończyły się dni kołatania

Do waszych dusz, do waszych serc!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos- rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Przyrzeczenie POW

„W pełni świadomości zasad, celów i charakteru Polskiej Organizacji Wojskowej, wstępując w jej szeregi składam uroczyste słowo honoru- że władzom swoim bezwzględnie posłusznym będę, wszystkie włożone na mnie obowiązki i wszystkie wydane mi rozkazy z całą gotowością zawsze sumiennie spełniać będę, i że tajemnic mi powierzonych co do istnienia, składu i prac Organizacji wiernie strzec będę, i że sprawie Niepodległego Państwa Polskiego wszystkie siły, krew i życie poświęcę. (Tak mi dopomóż Bóg!)”.

Prawo POW:

  1. Żołnierz POW służy Ojczyźnie i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.
  2. Żołnierz POW stoi na straży Niepodległości Ojczyzny.
  3. Żołnierz POW jest wzorowym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby jej żołnierzem.
  4. Żołnierz POW jest człowiekiem czynu.
  5. Żołnierz POW jest człowiekiem honoru.
  6. Żołnierz POW jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.
  7. Żołnierz POW jest uczciwy, uczynny i koleżeński.
  8. Żołnierz POW sumiennie i ściśle wypełnia rozkazy swoich przełożonych oraz dowódców.
  9. Żołnierz POW nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności.
  10. Żołnierz POW doskonali swoją sprawność fizyczną, osobowość i charakter.