W dniach 27-29 marca 2015 r. odbyło się Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW. Baza noclegowo-szkoleniowa mieściła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach Powiatu Suwalskiego. W Zgrupowaniu uczestniczyło 30 żołnierzy POW z oddziałów: Suwałki, Augustów i Ełk. Po zakwaterowaniu, wieczorem 27 marca Peowiacy wysłuchali interesującego wykładu o Ziemi Raczkowskiej, wygłoszonego przez pracownika GOK-u Pana Marcina Halickiego. Wykład był „okraszony” filmem- zapisem wspomnień najstarszych mieszkańców Raczek i okolic. Po apelu wieczornym 10 żołnierzy POW przystąpiło do egzaminu końcowego z PSU POW w części pisemnej.
Ranek 28 marca powitał nas deszczowo. Mimo to, niezrażeni tym Peowiacy stawili się na zaprawę poranną, poprowadzoną przez Komendanta Zgrupowania kpt. POW Piotra AUGUSTYNOWICZA. Po apelu porannym kompania szkolna POW udała się do Dowspudy. Tam na terenie byłej posiadłości gen. Ludwika Michała Paca (obecnie Zespół Szkół im. gen. Paca) Pan Marcin Halicki oprowadził żołnierzy POW po ruinach dawnego pałacu i okalającym go parku. Następnie kompania szkolna POW udała się pod drewniany krzyż w lesie nieopodal wsi Kurianki. Krzyż ten postawiali mieszkańcy okolicznych wsi dla upamiętnienia spotkań i szkoleń Peowiaków w latach 1917-1918. Warto dodać że niedawno został on odnowiony. Po krótkim postoju kompania szkolna POW została podzielona. Dwie drużyny przystąpiły do części praktycznej egzaminu końcowego z PSU POW, a kolejne udały się na zajęcia szkoleniowe do GOK-u. Egzamin praktyczny obejmował pokonanie trasy 15 km w pełnym oporządzeniu oraz wykonanie zadań na punktach kontrolnych z zakresu: śpiewu, bronioznawstwa, OPBMR i terenoznawstwa. Odbywał się on w skrajnych warunkach pogodowych, przy silnym wietrze i ulewnym deszczu. Mimo to żołnierze POW wykonali postawione im zadanie. W tym czasie pozostali Peowiacy pod dowództwem st. szer. POW Kamila STACHELKA przeszli szkolenie z musztry i regulaminów. Po południu odbyły się zajęcia ze śpiewu poprowadzone pod czujnym okiem kapelana POW księdza ppor. POW Marcina OLEKSEGO. Miał również miejsce początek naboru do nowego pododdziału POW w Raczkach- zgłosiło się nań 4 młodych, wartościowych ludzi. Po apelu wieczornym Komendant Zgrupowania i Szef kompanii przeprowadzili jeszcze rozmowę kwalifikacyjną z żołnierzami POW kończącymi PSU POW. W tym czasie kilku Peowiaków pod dowództwem st. szer. POW Magdaleny TORBY dodatkowo podjęło się gotowania potraw na Święcone Żołnierskie.
Trzeci, a zarazem ostatni dzień rozpoczęliśmy apelem porannym i udziałem we Mszy Świętej w Kościele w Raczkach. Następnie odbyła się ceremonia złożenia Przyrzeczenia POW przez Peowiaków, którzy ukończyli Szkolenie Unitarne POW. Zaszczytu tego dostąpili:
– szer. POW Mateusz KAPŁON,
– szer. POW Michał KEMPISTY,
– szer. POW Marta JAROSZ.
Po uroczystości rozpoczęły się przygotowania do Centralnego Święconego Żołnierskiego POW, a następnie wspólne świętowanie. W jego trakcie Komendant Główny POW złożył żołnierzom POW i ich rodzinom świąteczne życzenia. Życzenia złożyli również przedstawiciele poszczególnych oddziałów POW, w tym również z nowo tworzonego pododdziału POW Raczki. Święcone zakończyło się śpiewem pieśni legionowych i żołnierskich. Na koniec odbył się apel i sprzątnięcie miejsca zakwaterowania. W imieniu POW serdecznie dziękujemy Dyrektorowi GOK-u w Raczkach Pani Dorocie Halickiej i Panu Marcinowi Halickiemu za gościnne przyjęcie, życzliwość oraz wsparcie logistyczne i szkoleniowe!!!

1902066_648801335253403_5534695964970828082_n 11129905_648801455253391_5840762007800799776_o 11078062_648801521920051_1858223463251912063_o