W dniach 28.04-03.05.2017 r. odbył się Centralny Wiosenny Obóz Szkoleniowy POW. Baza noclegowo-szkoleniowa CWOS POW mieściła się w gmachu Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. W szkoleniu wzięli udział żołnierze POW z pododdziałów POW z Augustowa, Sejn, Suwałk, Ełku, Łodzi, Malborka i Radomia. Podczas CWOS POW odbył się test sprawności fizycznej, szkolenia z musztry i ceremoniału, szkolenia ogniowe i trening na rzutni granatem oraz Walny Zjazd Członków POW. Ten ostatni dokonał wyboru nowych władz naczelnych POW w składzie:
KOMENDA NACZELNA POW (ZARZĄD GŁÓWNY POW):
• Komendant Główny POW (Prezes Zarządu)- ppłk POW Piotr AUGUSTYNOWICZ
• I Zastępca Komendanta Głównego POW, Skarbnik POW- por. POW Łukasz STASIAK
• II Zastępca Komendanta Głównego POW- st. sierż. POW Patryk WALICHNIEWICZ
• Członek Komendy Naczelnej POW- mjr POW Tomasz PAPROCKI
• Członek Komendy Naczelnej POW- ks. dr kpt. POW Marcin OLEKSY
Nie zabrakło również dyskusji programowej. Poza tym st. szer. POW Daniel Andrulewicz podzielił się swoimi doświadczeniami po powrocie ze służby przygotowawczej w Wojsku Polskim. Walny Zjazd Członków POW uhonorował Komendanta Głównego POW awansem do stopnia podpułkownika POW oraz złożył mu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.
W trakcie CWOS POW odbyły się również szkolenia z terenoznawstwa oraz taktyki lekkiej piechoty. Komendant Główny POW zainaugurował również Kurs Młodszych Dowódców POW. Tradycyjnie już nie zabrakło wieczornicy żołnierskiej, podczas której Peowiacy śpiewali pieśni patriotyczne. Narodowe Święto Trzeciego Maja żołnierze POW uczcili obecnością na Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w Augustowie.
Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie Peowiaków i stworzenie im bardzo dobrych warunków do kwaterowania oraz szkolenia.