W dniu 8.06.2023 r. w Rożyńsku Wielkim k. Ełku odbył się Walny Zjazd Członków P.O.W. Przed Zjazdem Peowiacy wzięli czynny udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którym przewodził Kapelan P.O.W. ks. dr mjr P.O.W. Marcin Oleksy.

Walny Zjazd Członków P.O.W. rozpoczął się odśpiewaniem „Marsza Pierwszej Brygady”. Przewodniczącym obrad był kpt. P.O.W. Łukasz Stasiak. Zebrani żołnierze P.O.W. udzielili absolutorium ustępującym władzom naczelnym P.O.W., a następnie wybrali nowe władze naczelne P.O.W.:

– Komendant Główny P.O.W.:

płk P.O.W. Piotr AUGUSTYNOWICZ

– Komenda Naczelna P.O.W.:

płk P.O.W. Piotr AUGUSTYNOWICZ

ks. dr mjr P.O.W. Marcin OLEKSY,

kpt. P.O.W. Łukasz STASIAK,

kpt. P.O.W. Patryk WALICHNIEWICZ,

por. P.O.W. Kamil DOBRZYŃSKI

– Komisja Rewizyjna P.O.W.:

st. sierż. P.O.W. Wiktor ŁADA,

sierż. P.O.W. Dawid ŁADA,

plut. P.O.W. Martin BATURA

– Sąd Honorowy P.O.W.:

plut. P.O.W. Bruno CYMMERMAN,

kpr. P.O.W. Damian SACHARCZUK,

kpr. P.O.W. Kamil GUTOWSKI

Następnie Komendant Główny P.O.W. przedstawił plan pracy Komendy Naczelnej P.O.W. na najbliższą dwuletnią kadencję. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja programowa. Po niej miało miejsce zakończenie Zjazdu i wspólna biesiada Peowiaków przy ognisku.

fot. P.O.W.