W dniach 12-14.04.2017 r. w Augustowie odbyło się Zgrupowanie Szkoleniowe Obwodu Suwalskiego POW. Celem Zgrupowania było zgrywanie taktyczne pododdziałów wchodzących w skład Obwodu. Pod kierunkiem instruktorów żołnierze POW doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki lekkiej piechoty, terenoznawstwa oraz ratownictwa pola walki. Ponadto Peowiacy zasiedli przy wspólnym stole przy tradycyjnym Święconym Żołnierskim. Na zakończenie Zgrupowania miała miejsce odprawa Komendanta Obwodu z dowódcami pododdziałów.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Panu Maciejowi Oleksemu za gościnne przyjęcie i zakwaterowanie w gmachu szkoły.