Z chwilą reaktywowania P.O.W. w 2012 r. na stanie Organizacji znajdował się sztandar Związku Strzeleckiego Oddział Ełk, ufundowany w 2010 r.  Idea wykonania własnego sztandaru towarzyszyła nam od początku reaktywacji P.O.W. Ostatecznie sformalizowała się w 2018 r. Projekt sztandaru według wzoru sztandaru przedwojennego Związku Peowiaków wykonała Pani Jolanta Kuczyńska z firmy „Grafika” we współpracy z ppłk P.O.W. Piotrem Augustynowiczem i kpt. P.O.W. Łukaszem Stasiakiem. Rodzicami chrzestnymi sztandaru P.O.W. zgodzili się zostać:

– Pani dr Anna Żulińska, ostatnia żyjąca krewna pierwszego Komendanta Naczelnego P.O.W. por. Tadeusza Żulińskiego, bratanka członka Rządu Narodowego w 1864 r. Komendant Główny P.O.W. ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz wraz ze swoim zastępcą kpt. P.O.W. Łukaszem Stasiakiem złożyli wizytę u matki chrzestnej sztandaru w Krakowie w dniu 27 kwietnia 2019  r.

– Pan Piotr Sosnkowski, syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, legionisty, członka Komendy Głównej P.O.W., bliskiego współpracownika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Wodza Wojsk Polskich w latach 1943-1944. Godność członków Komitetu Honorowego ufundowania sztandaru P.O.W. przyjęli:

– Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Józef PASZKOWSKI

– Starosta Augustowski Pan Jarosław SZLASZYŃSKI

– Starosta Sejneński Pan Maciej Tomasz PLESIEWICZ

– Starosta Ełcki Pan Marek CHOJNOWSKI

– Starosta Suwalski Pan Witold KOWALEWSKI

– Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław RENKIEWICZ

– Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz ANDRUKIEWICZ

– Zastępca Prezydenta Ełku Pan Artur URBAŃSKI

– Burmistrz Miasta Sejny Pan Arkadiusz NOWALSKI

– Burmistrz Szepietowa Pan Robert WYSZYŃSKI

– Wójt Gminy Nowinka Pani Teresa STRĘKOWSKA

– Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Pan Jerzy BRZOZOWSKI

– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie Pan Tomasz PADUCH

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra Pan Wojciech STANKIEWICZ

– Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Pan Maciej OLEKSY

– Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego w Augustowie Pan Jerzy DANIŁOWICZ

– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach Pan Cezary TEODOROWSKI

– Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie prof. Mieczysław ROKOSZ

– Prezes Związku Piłsudczyków RP Pan gen. Związku Stanisław Władysław ŚLIWA

-Komendant Związku Strzeleckiego Kielce Marszałka Józefa Piłsudskiego Pan Jerzy GRUSZCZYŃSKI

– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Pan Józef WACZYŃSKI

– Prezes Oddziału Białostockiego Związku Piłsudczyków Pan Piotr SIWICKI

–  Wiceprezes Oddziału Białostockiego Związku Piłsudczyków Pan Czesław JAKUBOWICZ

–  Członek Honorowy POW Pan Janusz BORYSEWICZ

– Prawnuk Powstańca Styczniowego Pan Edward MILEWSKI

– Członek Związku Strzeleckiego Pan pchor. ZS Damian SZKLARSKI

– Rzecznik prasowy IPN Pan Adam Stefan LEWANDOWSKI

–  Pan dr  Krzysztof SKŁODOWSKI

–  Pan Jarosław LEWANDOWSKI

– Pan Piotr OLSZEWSKI

– Członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Pan Dawid WARMUZ

– Państwo Krystyna i Piotr MILEWSCY

– Państwo Bogdan i Krystyna KUFFEL

Fundatorami sztandaru P.O.W. zostali:

– ppor. P.O.W. Kamil Dobrzyński

– żoł. P.O.W. Wiktoria Sawicka

– Pan Artur Więcek

– Pani Małgorzata Baranowska

– Pan Jerzy Marian Daniłowicz

– Pani Krystyna Milewska

– Pan Czesław Renkiewicz

– Pan prof. Mieczysław Michał Rokosz

–  ks. Arkadiusz Gutowski

– kpr. P.O.W. Piotr Mościcki

– st. szer. P.O.W. Maciej Bartoszewicz

– st. szer. P.O.W. Joanna Pawełek

– sierż. P.O.W. Miłosz Jembrzycki

– Pan Bogumił Władysław Gostkowski

– kpr. P.O.W. Tomasz Gościński

– ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz

– Pan Sławomir Drabik

– Państwo Szymon i Marzena Łada

– Pan Edward Milewski

– Pan Mirosław Zawadzki

– kpt. P.O.W. Łukasz Stasiak

– Jaćwing Granit Krzysztof Walendzewicz

– Obwód Suwalski P.O.W.

– Pan Piotr Olszewski

–  sierż. P.O.W. Kamil Stachelek

– Pan Szymon Heba

– sierż. P.O.W. Łukasz Andziak

– sierż. P.O.W. Marta Jarosz

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

– st. szer. P.O.W. Patyk Jarosz

– st. sierż. P.O.W. Patryk Karpowicz

– sierż. P.O.W. Arkadiusz Strękowski

– Państwo Bogdan i Krystyna Kuffel

–  Pani Małgorzata Joanna Rutkowska

– Pan Józef Waczyński

– Pan Janusz Borysewicz

– Pan Arkadiusz Nowalski

– Pan Maciej Plesiewicz

– ks. dr mjr P.O.W. Marcin Oleksy

– Gmina Szepietowo

– Powiat Augustowski

– Pan Franciszek Butkiewicz

Wszystkim fundatorom składamy najserdeczniejsze podziękowania.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Komendant Główny P.O.W. ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz odebrał płachtę gotowego już sztandaru P.O.W. Uroczystość wręczenia sztandaru P.O.W. odbyła się w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk, w dniu 24 sierpnia 2019 r. Jej głównym organizatorem było Miasto Suwałki. Najpierw o godz. 12.00 miała miejsce uroczysta Msza Święta w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach z udziałem duchowieństwa, kompanii honorowych WP, orkiestry wojskowej z Elbląga, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. Celebransem Mszy Świętej był wikariusz generalny ksiądz dr Marcin Maczan. W trakcie nabożeństwa odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru P.O.W. Dokonał jej Kapelan P.O.W. ks. dr mjr P.O.W. Marcin Oleksy razem z głównym celebransem Mszy Świętej. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Punktualnie o godz. 13.30 rozpoczęły się oficjalne uroczystości 100. rocznicy wyzwolenia Suwałk i wręczenia sztandaru P.O.W. Najpierw odegrany został Hymn Państwowy oraz podniesiona została flaga państwowa. Następnie głos zabrali:

– Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz

– Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski

– Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Bożena Kamińska

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kołakowski

Po przemówieniach miała miejsce ceremonia wręczenia Złotych Krzyży Honorowych nadanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Po niej odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru P.O.W. I Zastępca Komendanta Głównego P.O.W. kpt. P.O.W. Łukasz Stasiak  odczytał  aktu ufundowania sztandaru, a następnie wyczytane osoby wbiły gwoździe honorowe i pamiątkowe oraz złożyły podpisy na akcie ufundowania sztandaru. Były to:

– Matka Chrzestna  Anna Żulińska

– Ojciec Chrzestny Piotr Sosnkowski- w zastępstwie płk ZP RP Waldemar Ziarek

– Prawnuk Powstańca Styczniowego Edward Milewski

– Wnuk pierwszego Komendanta Obwodu Suwalskiego POW Aleksander Putra

– Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski

– Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz

– Powiat Augustowski– w jego imieniu Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński

– Gmina Szepietowo– w jej imieniu Burmistrz Robert Wyszyński

– Burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski- w zastępstwie Patryk Szkarnulis

– Starosta Sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz

– Komendant Główny P.O.W. ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz

– Kapelan P.O.W. ks. mjr P.O.W. dr Marcin Oleksy

– Zastępca Komendanta Głównego P.O.W. kpt. P.O.W.  Łukasz Stasiak

– Korpus Oficerski P.O.W.- w jego imieniu por. P.O.W. Patryk Walichniewicz

– Korpus Podoficerski P.O.W.- w jego imieniu sierż. P.O.W. Marta Jarosz

– Korpus Szeregowych P.O.W.- w jego imieniu st. szer. P.O.W. Patryk Rutkowski

– Rodzice żołnierzy P.O.W. Bożena i Zbigniew Jarosz

– Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński

– GRH „Garnizon Suwałki- w jej imieniu Prezes Jerzy Brzozowski/ dr Krzysztof Skłodowski

– Dyrekcja ZST im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie- w jej imieniu Dyrektor Maciej Oleksy.

Następnie przed stół ceremonialny wystąpił poczet sztandarowy P.O.W. w składzie: st. sierż. P.O.W. Patryk Karpowicz, sierż. P.O.W. Łukasz Andziak, sierż. P.O.W. Arkadiusz Strękowski. W dalszej kolejności rodzice chrzestni przekazali sztandar P.O.W. Komendantowi Głównemu P.O.W., a ten wręczył go chorążemu pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru P.O.W. przed frontem kompanii honorowych WP i wstąpił do szyku Kompanii Honorowej P.O.W. W tym momencie zabrali głos: matka chrzestna sztandaru, a płk. ZP RP Waldemar Ziarek odczytał list od ojca chrzestnego sztandaru. Po nich głos zabrał Komendant Główny P.O.W. ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz. W swoim przemówieniu podziękował rodzicom chrzestnym, członkom komitetu honorowego, sponsorom, żołnierzom P.O.W. i ich rodzinom oraz zaproszonym gościom. Po nim nastąpiło odczytanie apelu pamięci oraz miała miejsce salwa honorowa. Następnie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości orkiestra wojskowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego- „Marsz I Brygady”. W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem P.O.W. i pod pomnikiem 2 Pułku Ułanów Grochowskich na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. Potem przy ul. 24 Sierpnia został odsłonięty mural upamiętniający 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk. Po tej ceremonii rozwinięta została flaga państwowa, którą w pochodzie przeniesiono do Parku Konstytucji 3 Maja. Po dotarciu do parku odbyła się jeszcze część artystyczna obchodów 100-lecia wyzwolenia Suwałk.

W imieniu Polskiej Organizacji Wojskowej serdecznie dziękuję rodzicom chrzestnym sztandaru, członkom Komitetu Honorowego, sponsorom, żołnierzom P.O.W. i ich rodzinom oraz wszystkim gościom- uczestnikom uroczystości.

Komendant Główny P.O.W.

 

ppłk P.O.W. Piotr Augustynowicz