W dniu 20.10.2017 r. Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz przybył z inspekcją do Pododdziału POW Sejny im. ppor. Wacława Zawadzkiego „Rózgi”. Po powitaniu przez Burmistrza Miasta Sejny Pana Arkadiusza Nowalskiego oraz sejneńskich Peowiaków Komendant Główny POW udał się do Gib. Na placu przy Kościele Św. Anny Burmistrz Miasta Sejny, Komendant Główny POW oraz dowódca (st. szer. POW Dawid Daniłowicz) i zastępca dowódcy (szer. POW Marcin Gryguć) Pododdziału POW Sejny złożyli kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w 1939 r. przez Armię Czerwoną żołnierzy 24 Batalionu KOP „Sejny”. Następnie delegacja udała się na robocze spotkanie do Urzędu Miasta Sejny, gdzie uzgodniono harmonogram wspólnych przedsięwzięć patriotyczno-sportowo-obywatelskich, wynikający z podpisanego w dniu 23.08.2017 r. porozumienia.
W sobotę 21.10.2017 r. Komendant Główny POW uczestniczył w spotkaniu werbunkowym do Pododdziału POW Sejny. Na nabór zgłosiło się w tym dniu 8 ochotników. Tego samego dnia po południu Komendant Główny POW wraz z dowódcą i zastępcą dowódcy Pododdziału POW Sejny udali się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. W szkole doszło do spotkania roboczego z Panią Dyrektor Dorotą Jagłowską. Obie strony zadeklarowały chęć podjęcia współpracy na rzecz wychowania i szkolenia młodzieży. Wieczorem odbyła się odprawa Komendanta Głównego POW z kadrą dowódczą Pododdziału POW Sejny, podczas której przyjęto roboczy plan działania pododdziału.
W niedzielę 22.10.2017 r. Komendant Główny POW wraz z kadrą dowódczą Pododdziału POW Sejny uczestniczył we Mszy Świętej w sejneńskiej Bazylice a następnie udał się na obiad z sejneńskimi Peowiakami. Po południu Komendant Główny POW opuścił gościnne Sejny.
Komendant Główny POW składa najserdeczniejsze podziękowania za gościnne przyjęcie i owocną współpracę Burmistrzowi Miasta Sejny Panu Arkadiuszowi Nowalskiemu, kadrze dowódczej Pododdziału POW Sejny, rodzinie st. szer. POW Dawida Daniłowicza, Pani Dyrektor ZSCKR w Sejnach i czcigodnym księżom z sejneńskiej Bazyliki.