W dniach 19.01-3.02.2018 r. odbył się w Augustowie Centralny Zimowy Obóz Szkoleniowy POW „Śladami Powstańców Styczniowych”. Organizatorem Zgrupowania była Komenda Naczelna POW. Baza szkoleniowa mieściła się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. W Zgrupowaniu wzięło udział ponad 30 uczestników- żołnierzy POW z pododdziałów POW z Ełku, Augustowa, Suwałk, Sejn, Malborka i Radomia.
CZOS POW rozpoczął się w dniu 19 stycznia 2018 r. apelem wieczornym. Peowiacy zostali podzieleni na drużyny i plutony. Wyznaczone zostały służby. Komendant Główny POW przedstawił plan szkolenia. Następnego dnia rozpoczęły się obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Augustowie. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawowali:
– Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński,
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra Pan Wojciech Stankiewicz,
– Burmistrz Miasta Augustowa Pan Wojciech Walulik,
– Wójt Gminy Nowinka Pani Dorota Winiewicz,
– Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Pan Maciej Oleksy.
Natomiast Patronat medialny nad uroczystościami sprawował Augustowski Dziennik Powiatowy i Przegląd Powiatowy.
Uroczystości wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się 20 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 apelem porannym pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy dawnym Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Augustowie. W apelu wzięła udział Komenda Naczelna POW, Kompania Honorowa POW pod dowództwem kpr. POW Alberta Obermana, patroni honorowi i przedstawiciele patronów medialnych. Obchody pod pomnikiem zainicjowało zaciągnięcie warty honorowej przez żołnierzy POW. Następnie dowódca Kompanii Honorowej POW złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Komendantowi Głównemu POW ppłk. POW Piotrowi Augustynowiczowi. W dalszej kolejności odbył się przegląd Kompanii Honorowej POW oraz przywitanie z nią przez Komendanta Głównego POW. Zastępca Komendanta Głównego POW por. POW Łukasz Stasiak odczytał historyczny rozkaz Wodza Naczelnego Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego z 1919 r. Następnie Komendant Główny POW powitał zebranych gości i w krótkich słowach przedstawił znaczenie Powstania Styczniowego dla potomnych. Głos zabrali również patroni honorowi. Uroczystości pod pomnikiem zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed delegacje, wspólne odśpiewanie „Marsza I Brygady” oraz defilada Kompanii Honorowej POW. Po uroczystym apelu porannym, o godz. 10.30 spod Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie trzy drużyny złożone z żołnierzy POW wystartowały na zawody marszowo-biegowe. Trasa zawodów, tak jak i całego V Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych wiodła najpierw na Uroczysko „Powstańce”. Wszyscy uczestnicy Marszu zameldowali się na Uroczysku przed godz. 13.00. Pod pomnikiem poświęconym Powstańcom Styczniowych czekali na Peowiaków funkcjonariusze i pracownicy Nadleśnictwa Szczebra, Wójt Gminy Nowinka Pani Dorota Winiewicz wraz ze swoimi współpracownikami, delegacja Zespołu Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz zaproszeni goście- wśród nich prawnuk Powstańca 1863 r. Pan Edward Milewski. Punktualnie o godz. 13.30 pod pomnikiem odbył się uroczysty apel. W jego trakcie złożono kwiaty i zapalono znicze. W hołdzie Bohaterom 1863 r. żołnierze POW zaśpiewali „Marsz Strzelców”. Po uroczystości wszyscy goście udali się nad rzekę Bliznę, gdzie dzięki gościnności i uprzejmości Nadleśnictwa Szczebra rozpalono ognisko. Natomiast pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie przywieźli ufundowany przez Starostwo ciepły poczęstunek w postaci bigosu. Po przyjemnie spędzonym czasie przy ognisku, Peowiacy udali się w dalszą drogę do Monkiń. Późnym popołudniem dotarli na metę znajdującą się przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach. Tam witali ich członkowie Komendy Naczelnej POW z Komendantem Głównym POW na czele. Po zakwaterowaniu w szkole (dzięki gościnności Pani Dyrektor Małgorzaty Kaczan), kadra dowódcza wraz z Komendantem Głównym POW odwiedziła prawnuka Powstańca 1863 r. Pana Edwarda Milewskiego. Gospodarz podjął serdecznie swoich gości kolacją oraz podzielił się z nimi informacjami na temat swojego pradziadka Franciszka Milewskiego.
W niedzielę 21 stycznia 2018 r. o godz. 8.00 przy Kapliczce „Za wiarę i ojczyznę” przy Kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej w Monkiniach, w miejscu męczeńskiej śmierci Powstańców Styczniowych odbył się uroczysty apel poranny. W apelu, oprócz Peowiaków uczestniczył proboszcz Parafii w Monkiniach ks. Jarosław Gosk, radni Rady Gminy w Nowince, harcerze, mieszkańcy Monkiń oraz prawnuka Powstańca 1863 r. Pan Edward Milewski. W trakcie uroczystości Komendant Główny POW w asyście ks. proboszcza i Pana Edwarda Milewskiego wręczył zwycięskim drużynom marszowym pamiątkowe medale i puchar oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i Urząd Miasta Augustowa. Następnie w Kapliczce zapłonęły złożone znicze i wszyscy uczestnicy przemaszerowali na skraj wsi. Tam na symbolicznej mogile powstańczej Franciszka Milewskiego również zapłonęły znicze i złożono hołd Bohaterom 1863 r. W tym momencie zakończył się V Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Żołnierze POW po spakowaniu się, opuścili gościnny budynek Szkoły Podstawowej w Monkiniach i powrócili busem do Augustowa, by o godz. 12.00 wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej w tamtejszej Bazylice NSJ. Po nabożeństwie, na zaproszenie Starosty Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego Peowiacy wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Powstańca 1863 r. Stanisława Orechwy na frontonie gmachu Starostwa Powiatowego w Augustowie. Późnym popołudniem w Zespole Szkół Technicznych miała miejsce wieczornica żołnierska dla uczczenia Powstania Styczniowego. W jej trakcie nie zabrakło historii i śpiewu powstańczych pieśni. W wieczornicy wspólnie z żołnierzami POW uczestniczył Dyrektor Szkoły Pan Maciej Oleksy wraz z rodziną.
W poniedziałek 22 stycznia 2018 r. elewi Szkoły Podoficerskiej POW zapalili znicze na mogiłach Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Parafialnym w Augustowie. Przez kolejne dni Zgrupowania elewi SP POW szkolili się z zakresu metodyki i dowodzenia, a pozostali żołnierze POW z zakresu terenoznawstwa i topografii. Oprócz tego dwukrotnie odbył się test sprawności fizycznej.
W dniach 24 i 27 stycznia 2018 r. Peowiacy szkolili się z CrossFitu pod czujnym okiem instruktorów z Panem Jakubem Golakiem na czele.
27 stycznia 2018 r. Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz wraz z elewem SP POW Dawidem Daniłowiczem wzięli udział w Nocnym Biegu Powstańca. Obaj Peowiacy pokonali trasę liczącą 17 km z Uroczyska „Kozi Rynek” do Płaskiej. W ten sposób w imieniu POW złożyli hołd Bohaterom 1863 r. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie „WODA LAS”.
29 stycznia 2018 r. żołnierze POW wzięli udział w strzelaniu kontrolnym na strzelnicy pneumatycznej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Pod czujnym okiem instruktora, Pana Ignacego doskonalili swoje umiejętności strzeleckie.
31 stycznia 2018 r. Peowiacy wzięli udział w zawodach strzeleckich pod hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” na strzelnicy otwartej w Klonownicy. Sponsorem zawodów- nagrody za udział w zawodach marszowo-biegowych była Gmina Nowinka. Pierwsze strzały na strzelnicy oddali Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz oraz były Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie Pan Janusz Borysewicz. Na strzelnicy nie zabrakło również przedstawicieli Gminy Nowinka. Po części konkursowej odbył się trening strzelecki przy użyciu różnych rodzajów broni zarówno krótkiej, jak i długiej. Nagroda ufundowana dla żołnierzy POW przez Gminę Nowinka okazała się „strzałem w dziesiątkę”, za co serdecznie dziękujemy. Strzelanie na strzelnicy dla Peowiaków przeprowadził Klub Strzelecki „MARKSMAN” ze Szkocji koło Raczek. Po południu Kompania Honorowa POW pod dowództwem plut. POW Patryka Karpowicza wzięła udział w uroczystościach kończących 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie. Peowiacy wystawili posterunki honorowe pod tablicą pamiątkową ku czci Stanisława Orechwy oraz pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Komendant Główny POW w asyście władz powiatowych i miejskich zapalił znicze oraz złożył kwiaty w powyższych miejscach pamięci. Następnie żołnierze POW wraz z włodarzami miasta i powiatu oraz mieszkańcami Augustowa powitali uczestników Pierwszego Konnego Rajdu Szlakiem Powstań Narodowych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz obejrzeli w ich wykonaniu pokaz historyczny. Najpierw scenę przedstawiającą napad kozaków na biwak powstańców, a następnie członkowie grupy rekonstrukcyjnej pod dowództwem rtm. Andrzeja Michalika zaprezentowali musztrę kawaleryjską. Zwieńczeniem pokazu był spektakl w wykonaniu Roberta Rozwoda, który jako jedyny w Polsce układa konia „w ogniu”. Peowiacy wspierali logistycznie ułanów podczas ich pokazu.
1 lutego 2018 r. żołnierze POW złożyli wizytę w Placówce Straży Granicznej w Augustowie. Na miejscu mieli okazję zapoznać się ze specyfiką służby w Straży Granicznej oraz z wyposażeniem funkcjonariuszy.
2 lutego 2018 r. Peowiacy szkolili się z Viet Voo Dao pod czujnym okiem instruktora Pana Sylwestra Jankowskiego.
3 lutego 2018 r. po uporządkowaniu miejsca zakwaterowania odbył się apel kończący Centralny Zimowy Obóz Szkoleniowy POW. W jego trakcie szer. POW Maciej BARTOSZEWICZ złożył przyrzeczenie na sztandar POW. Ponadto Komendant Główny POW nagrodził tych spośród Peowiaków, którzy szczególnie się wyróżnili podczas szkoleń na Zgrupowaniu:
– st. szer. POW Filip WYCHOCKI
– żoł. POW Michał PERLEJEWSKI
– żoł. POW Tadeusz CZERLANIS
W poczet zaś elewów Szkoły Podoficerskiej POW została zaliczona st. szer. POW Karolina GUT. Na koniec uczestnicy Zgrupowania zrobili pamiątkowe zdjęcie.
Dziękuję kadrze dowódczo-instruktorskiej i wszystkim żołnierzom POW za zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie Centralnego Zimowego Obozu Szkoleniowego POW. Gratuluję wyników i postawy, w sposób zaś szczególny gratuluję wytrwałości.
Serdecznie dziękuję patronom honorowym i medialnym obchodów 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wszystkim współorganizatorom i naszym gościom. Dziękuję fundatorowi poczęstunku i nagród- Starostwu Powiatowemu w Augustowie, organizatorowi ogniska- Nadleśnictwu Szczebra, fundatorom nagród- Urzędowi Miasta Augustowa i Urzędowi Gminy Nowinka. Szczególne słowa podziękowania kieruję do instruktorów z zaprzyjaźnionych klubów i organizacji oraz do Komendanta i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Wyrażam wdzięczność za gościnne przyjęcie i nieocenioną pomoc dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Pana Macieja Oleksego i jego współpracowników.

Komendant Główny POW

ppłk POW Piotr Augustynowicz

Zdjęcia poniżej:
Augustowski Dziennik i Przegląd Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Urząd Gminy Nowinka, Nadleśnictwo Szczebra, por. POW Łukasz Stasiak, plut. POW Marta Jarosz, plut. POW Patryk Karpowicz, kpr. POW Arkadiusz Strękowski, szer. POW Tomasz Gościński