Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW w Sejnach

W dniach 15-17 grudnia 2017 r. w Sejnach odbyło się Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW. Uczestniczyło w nim 30 żołnierzy POW z pododdziałów POW: Ełk, Augustów, Suwałki i Sejny. Wieczorem 15 grudnia 2017 r. Peowiacy zostali zakwaterowani w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Następnie odbyły się zajęcia doskonalące z musztry i ceremoniału oraz śpiewu pieśni patriotycznych i wojskowych oraz kolęd. Po zajęciach szkoleniowych miał miejsce apel wieczorny, a po nim capstrzyk.
Rankiem 16 grudnia 2017 r. po pobudce miała miejsce zaprawa poranna, a następnie apel poranny. Po nim żołnierze POW wraz z Szaulisami ze Związku Strzelców Litewskich wzięli udział we wspólnym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyło się ono w Ośrodku Kultury w Sejnach. Jego organizatorem był Burmistrz Miasta Sejny Pan Arkadiusz Nowalski. W tym samym czasie kadra dowódczo-instruktorska POW przygotowała salę i stół na wigilię żołnierską oraz wsparła pomocą Burmistrza Miasta Sejny w świątecznym dekorowaniu miasta. Wieczorem z udziałem zaproszonych gości (m.in. Burmistrz Miasta Sejny Pan Arkadiusz Nowalski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Pani Bożena Twardowska, ks. Kamil Borys) miała miejsca Centralna Wigilia Żołnierska POW. Świąteczne spotkanie rozpoczęło przybycie Komendanta Głównego POW, wprowadzenie sztandaru POW i odśpiewanie „Marsza Pierwszej Brygady”. W dalszej kolejności nie zabrakło modlitwy, życzeń, wyróżnień, biesiadowania oraz śpiewu kolęd. Późnym wieczorem odbył się jeszcze apel wieczorny.
Wczesnym rankiem, w niedzielę 17 grudnia 2017 r. Peowiacy wzięli udział we Mszy Świętej w sejneńskiej Bazylice. Po nabożeństwie miał miejsce apel poranny, a po nim żołnierze POW zjedli wspólnie świąteczne śniadanie. Posileni udali się na 25. kilometrowy świąteczny marsz kondycyjny. W jego trakcie nie zabrakło śpiewu pieśni patriotycznych i wojskowych. Ponadto Peowiacy oddali hołd Powstańcom Styczniowym pod kapliczką na Górze Szubienicznej nieopodal wsi Pomorze. Po blisko 5 godzinach marszu żołnierze POW powrócili do bazy. Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW zakończyło się okolicznościowym apelem.
W imieniu POW serdecznie dziękuję za gościnne przyjęcie oraz udzielone wsparcie Burmistrzowi Miasta Sejny Panu Arkadiuszowi Nowalskiemu, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Pani Bożenie Twardowskiej, ks. Kamilowi Borysowi oraz Pani Monice Gryguć.
ppłk POW Piotr Augustynowicz