W dniach 14-28.08.2017 r. odbył się Centralny Letni Obóz Szkoleniowy POW. Baza szkoleniowo-noclegowa Zgrupowania początkowo mieściła się w gmachu Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. W szkoleniu wzięli udział żołnierze POW z Obwodów POW: Suwalskiego, Pomorskiego i Radomskiego. Po zakwaterowaniu, w godzinach wieczornych 14 sierpnia 2017 r. Komendant Zgrupowania ppłk POW Piotr Augustynowicz przedstawił Peowiakom plan szkolenia i przydzielił zadania z zakresu terenoznawstwa i rozpoznania. Następnie plut. POW Patryk Karpowicz przeprowadził cykl szkoleń z zakresu czarnej taktyki. W dniu 15 sierpnia 2017 r. żołnierze POW uroczyście obchodzili Święto Wojska Polskiego, uczestnicząc we Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym, a później składając hołd Zwycięskiemu Naczelnemu Wodzowi Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu pod Jego Pomnikiem. Rano16 sierpnia 2017 r. Peowiacy opuścili gościnne mury Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie i udali się w drogę do Płaskiej. W trakcie całego 170. kilometrowego marszu uczestnicy Zgrupowania doskonalili swoje umiejętności z zakresu terenoznawstwa, rozpoznania i zielonej taktyki. W Płaskiej Peowiacy kwaterowali dwa dni w gościnnych progach domu Kapelana POW ks. dr kpt. POW Marcina Oleksego. Oprócz nauki własnej, żołnierze POW odpoczywali nad jeziorem i integrowali się przy wieczornym ognisku oraz śpiewie. Wczesnym rankiem 18 sierpnia 2017 r. uczestnicy Zgrupowania udali się w dalszą drogą do Sejn, po drodze zatrzymując w Gibach pod pomnikiem Ofiar Obławy Augustowskiej. Po 30. kilometrowym forsownym marszu w godzinach wieczornych Peowiacy wkroczyli do Sejn. Na miejscu zostali zakwaterowani w gmachu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II. Dzień 19 sierpnia 2017 r. był dniem odpoczynku oraz zwiedzania Sejn. Nazajutrz żołnierze POW wzięli udział w obchodach 98. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego, uczestnicząc we Mszy Świętej w Bazylice Sejneńskiej, a następnie składając kwiaty pod Pomnikiem Powstania. Po oficjalnych uroczystościach żołnierze POW przemaszerowali na Cmentarz Parafialny w Sejnach, by złożyć hołd spoczywającym tam Powstańcom Sejneńskim, poległym i pomordowanym w 1919 r. W dniu 21 sierpnia 2017 r. Peowiacy byli podejmowani przez Burmistrza Miasta Sejny Pana Arkadiusza Nowalskiego. Podczas spotkania zadeklarowano wolę współpracy na rzecz wychowania patriotyczno-obywatelskiego młodego pokolenia oraz zorganizowanie szeregu przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Sejneńskiego. Jednym z istotnych punktów tej współpracy będzie organizacja przyszłorocznego Marszu Szlakiem Powstania Sejneńskiego, w dniach 23-28 sierpnia z Sejn do Suwałk, na trasie liczącej ponad 100 km, przebiegającej przez dwa powiaty i sześć gmin. W kolejnym dniu Peowiacy rozpoczęli rozpoznanie terenu pod kątem wspomnianego wyżej marszu, pokonując 45 km odcinek wiodący z Sejn do Sejn poprzez m.in. Berżniki, Zelwę i Giby. Po drodze żołnierze POW poszukiwali i dokumentowali miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Sejneńskim i Bitwą Niemeńską 1920 r. W dniu 23 sierpnia 2017 r. żołnierze POW przeprowadzili rozpoznanie terenu wokół Jeziora Dmitrowo, docierając do wsi Sumowo, z której w 1919 r. liczący ok. 900 żołnierzy POW batalion pod dowództwem ppor. Wacława Zawadzkiego „Rózgi” wymaszerował na bój o Sejny. Jak co roku, przed północą uczestnicy Zgrupowania niosąc pochodnie wraz z Burmistrzem Miasta Sejny oraz członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” przemaszerowali pod Pomnik Powstania Sejneńskiego. Tam podczas apelu zostały odczytane nazwiska poległych i pomordowanych Powstańców Sejneńskich oraz odśpiewane pieśni: „Śpij kolego” i „Marsz Pierwszej Brygady”. Nazajutrz Peowiacy wyruszyli w drogę do Maćkowej Rudy. Po dotarciu do niej rozbili obozowisko w Gospodarstwie Agroturystycznym Pana Piotra Milewskiego, położonym bezpośrednio nad rzeką Czarną Hańczą. W dniu 25 sierpnia 2017 r. Peowiacy uczestniczyli w spływie kajakowym, a następnie zażywali odpoczynku korzystając m.in. z sauny. Kolejnego dnia żołnierze POW przemaszerowali poprzez Wigry do Starego Folwarku. Dwa następne dni kwaterowali w Ośrodku PTTK nad Jeziorem Wigry. Tam też odbyły się egzaminy końcowe i kwalifikacyjne oraz zajęcia doskonalące z zakresu prowadzenia zajęć szkoleniowych. Rankiem 28 sierpnia 2017 r. żołnierze POW opuścili Stary Folwark i poprzez Sobolewo dotarli do Suwałk. Na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej uczestnicy Zgrupowania złożyli hołd spoczywającym w bratniej mogile Peowiakom, którzy polegli w Powstaniu Sejneńskim. Tam też Komendant Zgrupowania ppłk POW Piotr Augustynowicz dokonał rozwiązania marszu i zakończenia CLOS POW.
W imieniu uczestników Zgrupowania serdecznie dziękuję za gościnne przyjęcie i nieocenione wsparcie:
– Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie w osobach Pana Macieja Oleksego oraz Pana Jerzego Daniłowicza,
– Kapelanowi POW ks. dr kpt. POW Marcinowi Oleksemu,
– Pani Alicji Daniłowicz,
– Burmistrzowi Miasta Sejny Panu Arkadiuszowi Nowalskiemu,
– Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach Panu Cezaremu Teodorowskiemu,
– Pani Halinie Rupińskiej z Sumowa,
– Państwu Piotrowi i Krystynie Milewskim z Maćkowej Rudy,
– Ośrodkowi PTTK w Starym Folwarku,
– Państwu Zbigniewowi i Bożenie Jarosz z Suwałk.

ppłk POW Piotr Augustynowicz