W dniach 18-20.03.2016 r. Sztab Obwodu Suwalskiego POW zorganizował Zgrupowanie Szkoleniowe w Augustowie. Baza noclegowo-szkoleniowa Zgrupowania znajdowała się w Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie. W Zgrupowaniu wzięli udział żołnierze POW z pododdziałów POW z Ełku, Augustowa, Raczek i Suwałk. Szkolenie rozpoczęło się w dniu 18 marca o godz. 17.00 apelem, po którym część żołnierzy POW rozpoczęła zmaganie z egzaminem końcowym pisemnym z zakresu PSU POW i PSP POW. Pozostali Peowiacy przeszli cykl szkoleń z zakresu szkolenia ogniowego. Późnym wieczorem odbyła się wieczornica żołnierska ku czci Marszałka Piłsudskiego, na którą złożyła się recytacja poezji i śpiew pieśni Mu poświęconych. Dzień 19 marca rozpoczął się pobudką o godz. 6.00, następnie odbyła się zaprawa poranna, toaleta poranna i śniadanie. Po tym ostatnim kompania szkoleniowa doskonaliła swoje umiejętności z zakresu musztry i ceremoniału POW. Punktualnie o godz. 9.00 pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego odbyły się uroczystości Imienin Komendanta. Obwód Suwalski POW wystawił Kompanię Honorową wraz z pocztem sztandarowym. W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Społeczność Gimnazjum Nr 1 w Augustowie, delegacja ZNP oraz zaproszeni goście. Zebranych przywitał Komendant Główny POW kpt. POW Piotr Augustynowicz oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Augustowie Pan Janusz Borysewicz. W trakcie uroczystości został odczytany Rozkaz Komendanta Główny POW o awansach. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W dalszej kolejności Komendant Główny POW wygłosił odczyt o obchodach Imienin Marszałka Piłsudskiego w okresie II RP, a żołnierze POW deklamowali wiersze i śpiewali pieśni ku czci Solenizanta. Spotkało się to ze wzruszeniem ze strony starszej części widowni, która pamiętała czasy II RP. Po obchodach Peowiacy przeszli test sprawności fizycznej oraz egzamin końcowy praktyczny w postaci marszobiegu w pełnym oporządzeniu na dystansie 25 km z zadaniami z zakresu terenoznawstwa. W godzinach nocnych kompania została poderwana alarmem ćwiczebnym. Ostatniego dnia Zgrupowania żołnierze POW pogłębiali swoją wiedzę z zakresu szkolenia ogniowego oraz musztry z bronią i sztandarem. Zgrupowanie Szkoleniowe POW zakończyło się późnym popołudniem apelem końcowym. W imieniu Obwodu Suwalskiego POW serdecznie dziękuję Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Augustowie Panu Januszowi Borysewiczowi za gościnne przyjęcie w gmachu szkolnym, dziękuję zaproszonym gościom- uczestnikom obchodów Imienin Marszałka Piłsudskiego oraz wszystkim żołnierzom POW, którzy wzięli udział w Zgrupowaniu.
Komendant Główny POW
Komendant Obwodu Suwalskiego POW
kpt. POW Piotr Augustynowicz
248636_806351169498418_7794808803272978222_n

944930_806350552831813_4376914922365745248_n

993569_806350842831784_2909511284356724987_n

1914718_806350622831806_4262796015790533092_n

1934653_806350736165128_3195458760628848824_n

10346181_806350689498466_5374968695765105167_n

12006186_806353676164834_5127038735876998236_n

 

tzy9j36m