IMG_20150503_152359

W dniach 30.04-3.05.2015 r. w Augustowie odbyło się Wiosenne Zgrupowanie Szkoleniowe POW. Jego organizatorem była Komenda Naczelna POW- Sztab Komendanta Głównego POW. Komendantem Zgrupowania był kpt. POW Piotr Augustynowicz. Baza noclegowo- szkoleniowa mieściła się w gmachu Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie. W Zgrupowaniu wzięło udział 35 żołnierzy POW z oddziałów: Suwałki, Augustów, Ełk i Łódź.

W czwartek 30 kwietnia 2015 r. w godzinach wieczornych nastąpiło zakwaterowanie w gmachu Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Augustowie. Następnie żołnierze POW przystąpili do pisania egzaminu końcowego z Programu Szkolenia Unitarnego POW i Programu Szkolenia Podstawowego POW. Późnym wieczorem miała miejsce wieczornica żołnierska z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. W jej trakcie Komendant Zgrupowania przypomniał okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r., wojnę w jej obronie oraz tradycje obchodzenia Święta Narodowego Trzeciego Maja w Polsce. Podczas wieczornicy tradycyjnie już nie mogło zabraknąć śpiewu pieśni patriotycznych. Tym razem w repertuarze Peowiaków znalazły się m.in.: „Witaj Majowa Jutrzenko”, „Ostatni mazur”, „A czyjeż to imię”, „Pobudka”. Po wieczornicy odbył się apel wieczorny, odprawa wart i odprawa Komendy Zgrupowania, po czym ogłoszony został capstrzyk.

Piątek 1 maja 2015 r. przywitał Peowiaków pobudką o godz. 6 rano, a następnie zaprawą poranną, którą poprowadził Komendant Zgrupowania. Po toalecie porannej i śniadaniu odbył się apel poranny. Po nim jedna z drużyn szkoleniowych wzięła udział w egzaminach końcowych z PSU POW i PSP POW w terenie. Egzaminowani mieli do pokonania odpowiednio 14 km i 30 km trasy z punktami kontrolnymi, na których musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami z zakresu musztry i regulaminów, OPBMR, atletyki terenowej, śpiewu, PPPM, terenoznawstwa, łączności, survivalu oraz inżynieryjno-saperskie. W tym samym czasie pozostałe drużyny szkoleniowe wzięły udział w Kalistenice, czyli w treningu siłowym opartym o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację. Zajęcia z Kalisteniki poprowadzili dwaj żołnierz POW z Oddziału POW Suwałki: Daniel Andrulewicz i Rafał Bednarowicz, którzy na co dzień uprawiają street workout. Po południu pod kierunkiem szefa kompanii mjr POW Tomasza Paprockiego odbyły się zajęcia doskonalące z musztry oraz trening na rzutni granatów. Późnym popołudniem miał miejsce blok zajęć ze szkolenia ogniowego, który poprowadzili instruktor z MILITARIAŁÓDZ Pan Marek Dziamarski i mjr POW Tomasz Paprocki. W godzinach nocnych odbył się próbny alarm bojowy, podczas którego żołnierze POW musieli napisać sprawdzian ze szkolenia ogniowego.

IMG_20150502_141852

W sobotę 2 maja 2015 r. po porannej pobudce, zaprawie, toalecie, śniadaniu i apelu żołnierze POW odbyli przeszkolenie z Viet Vo Dao. Podstaw tej wietnamskiej sztuki walki uczył ich instruktor Pan Sylwester Jankowski. Następnie po krótkiej przerwie Peowiacy przeszli dalszy ciąg zajęć ze szkolenia ogniowego. Najbardziej wyróżniający się spośród nich zostali wyróżnieni przez instruktorów dyplomami i upominkami w postaci wojskowych racji żywnościowych. W między czasie odbyła się też odprawa Komendy Naczelnej POW. Wieczorem zaś Komendant Zgrupowania przedstawił żołnierzom POW plany szkoleniowe Komendy Naczelnej POW na okres letni 2015 r. Ponadto miała miejsce rozmowa kwalifikacyjna z żołnierzami POW, którzy przystąpili do egzaminów końcowych z PSU POW i PSP POW.

IMG_20150501_202543

     Niedziela 3 maja 2015 r. była ostatnim dniem na Wiosennym Zgrupowaniu Szkoleniowym POW. Punktualnie o godz. 9.00 rano odbył się uroczysty apel poranny, podczas którego żoł. POW Michał Hryń z Oddziału POW Augustów złożył przyrzeczenie na sztandar. Ponadto odczytany został rozkaz Komendanta Głównego POW z awansami. Następnie Komenda Zgrupowania wraz z Kompanią Honorową POW wzięła udział w uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja na Rynku Zygmunta Augusta oraz w Bazylice NSJ w Augustowie. Rozwiązanie Zgrupowania miało miejsce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nim Peowiacy przystąpili do porządkowania miejsca zakwaterowania, a następnie udali się do swoich domów.

009

W imieniu POW serdecznie dziękuję Panu Januszowi Borysewiczowi-Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Augustowie za gościnne przyjęcie w murach szkoły. Składam również podziękowania instruktorom: Panu Markowi Dziamarskiemu oraz Panu Sylwestrowi Jankowskiemu za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych. Kolejne zgrupowanie szkoleniowe POW odbędzie się w czerwcu 2015 r.

Komendant Główny POW
kpt. POW Piotr Augustynowicz