W dniu 12 listopada 2017 r. w Dąbrówce Kościelnej k. Szepietowa odbyły się uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. O godz. 11.30 w Kościele pw. Św. Anny miała miejsce akademia patriotyczna w wykonaniu uczniów ze szkół podstawowych z Dąbrówki Kościelnej, Wojen- Krup i Szepietowa. Po niej, w samo południe została odprawiona Msza Święta w intencji Poległych w Obronie Ojczyzny. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe (w tym POW), Kompania Honorowa POW, GRH im. Brygady Kawalerii „Plis”, Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Parafii Zaręby Kościelne, Chór Kantata z Ciechanowca, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK z Szepietowa, przedstawiciele samorządów, szkół, instytucji oraz licznie zgromadzeni wierni. Po nabożeństwie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kantata z Ciechanowca. Następnie na placu przy Kościele Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz dokonał przeglądu zebranych pododdziałów, a I Zastępca Komendanta Głównego POW por. POW Łukasz Stasiak odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci. W dalszej kolejności zgromadzone duchowieństwo poprowadziło modlitwę Anioł Pański. Miały też miejsce okolicznościowe przemówienia, a harcerze zapalili symboliczne znicze pod Pomnikiem Orła Białego. Asystę Honorową przy pomniku pełnili żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sam zaś pomnik został zbudowany w okresie II RP przez miejscowych Peowiaków. W uroczystości uczestniczył syn jednego z budowniczych pomnika, Franciszka Wyszyńskiego, który podzielił się swoimi wspomnieniami oraz zaprezentował pamiątki po swoim ojcu, w tym Krzyż POW. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem, Burmistrz Miasta Szepietowa Pan Robert Wyszyński wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki, a orkiestra odegrała „Marsza Pierwszej Brygady”. Przy dźwiękach „Warszawianki” Komendant Główny POW wraz z członkami Komendy Naczelnej POW odebrał defiladę zebranych pododdziałów. Następnie przy wspólnym ognisku nie zabrakło pokazów sprawności ułańskiej, pieczenia kiełbasek, konkursu historycznego oraz śpiewu pieśni patriotycznych. W domu parafialnym Burmistrz Miasta Szepietowa podjął zaproszonych gości uroczystym obiadem. W jego trakcie nie zabrakło toastów, śpiewów patriotycznych oraz rozmów na temat dalszej współpracy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu w Dąbrówce Kościelnej przy okazji zakończenia renowacji Pomnika Orła Białego i okalającego go placu.
W imieniu własnym i żołnierzy POW- uczestników uroczystości w Szepietowie i Dąbrówce Kościelnej gorąco dziękuję za gościnne przyjęcie, rodzinną atmosferę, wyrazy serdeczności, niezapomniane wrażenia i wspaniałe rozmowy oraz za żywą lekcję patriotyzmu:
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Szepietowo Panu Robertowi Wyszyńskiemu,
– Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie Panu Tomaszowi Paduchowi,
– Proboszczowi parafii pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej ks. Grzegorzowi Śniadachowi,
– Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach,
– Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej,
– Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
– Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Parafii Zaręby Kościelne,
– Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”,
– Harcerzom z 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich z Szepietowa,
– Chórowi Kantata przy Parafii św. Trójcy w Ciechanowcu,
– Młodzieżowej Orkiestrze Dętej GOK w Szepietowie,
– księżom Pallotynom z Hodyszewa,
– Panu Grzegorzowi Szymanowiczowi
oraz tym wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Szepietowo, dzięki którym mogliśmy wspólnie uczcić pamięć o bohaterach naszej Niepodległości.

ppłk POW Piotr Augustynowicz