Spotkanie autorskie książki „Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny” na Uniwersytecie Łódzkim w dniu 17.11.2015 r. z udziałem łódzkich Peowiaków.
W spotkaniu wzięła również udział 91- letnia córka legionisty p. Barbara Mazurkiewicz, która opowiadała o swoim tacie- Zygmuncie Mucha i jego bracie Bolesławie.
„Legiony i legioniści, o których traktuje praca zbiorowa Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny pod redakcją Jolanty A. Daszyńskiej, to żywy obraz naszej historii. Legiony zostały ujęte całościowo, a nie tylko przez pryzmat I Brygady. W publikacji zostały wykorzystane źródła, których interpretacja umożliwia sformułowanie nowych zagadnień badawczych oraz poszerzenie wiedzy na temat Legionów Polskich.

Historycy przypomnieli losy I, II i III Brygady. Poruszyli tematykę zdrowotną, często zupełnie pomijaną. Wspomnieli również o działalności instytucji i oddziałów Legionów Polskich w regionie łódzkim. Do książki zostały dołączone tekst i materiały dotyczące wystawy poświęconej Legionom, ukazujące tradycje wolnościowe i narodowo-wyzwoleńcze.

Legiony są bez wątpienia częścią naszej historii. Wniosły ważny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z tego powodu powinniśmy poznać i zrozumieć, jaką drogę przeszli ci, którzy wtedy sami walczyli o naszą wolną i niepodległą Ojczyznę. Szacunek do historii i tych, którzy ją tworzyli jest jednym z wykładników wiedzy i świadomości historycznej. Jest również świadectwem naszej postawy wobec małej i dużej Ojczyzny”.

12274226_753074071492795_502240317738193478_n