W dniach 22-29.01.2017 r. odbył się Centralny Zimowy Obóz Szkoleniowy POW. Baza noclegowo-szkoleniowa Zgrupowania mieściła się w gmachu Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, w dawnych koszarach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W szkoleniu wzięło udział 22 żołnierzy POW z pododdziałów POW z Suwałk, Augustowa, Ełku, Łodzi i Malborka.
Pierwszego dnia Zgrupowania odbyły się głównie zajęcia organizacyjne i przygotowawcze. Następnego dnia Komenda Naczelna POW zorganizowała obchody 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Patronami honorowymi uroczystości byli: Pan Jarosław Szlaszyński– Starosta Augustowski, Pan Wojciech Walulik– Burmistrz Miasta Augustowa i Pan Wojciech Stankiewicz– Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra. Patronat medialny nad obchodami sprawował Augustowski Dziennik i Przegląd Powiatowy. Punktualnie o godz. 9.00 odbył się uroczysty apel poranny ku czci Powstańców 1863 r. pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem znamienitych gości:
– Pan ppłk Adam Koniuk– Dowódca Batalionu Czołgów z 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku im. Zawiszy Czarnego,
– Pan ppłk Jarosław Kowalewski– Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach,
– Pan Jarosław Szlaszyński– Starosta Augustowski,
– Pan Beata Katarzyna Sturgulewska– Wicestarosta,
– Pan Wojciech Walulik– Burmistrz Miasta Augustowa,
– Pan Wojciech Stankiewicz– Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra,
– Pani kpt. Zofia Zielepucha z Placówki Straży Granicznej w Augustowie,
– Pan Zbigniew Kaszlej- Wiceprezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,
– Pan Janusz Borysewicz- nauczyciel i wychowawca wraz z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Augustowie.
W apelu wzięła udział Kompania Honorowa POW pod dowództwem plut. POW Kamila Stachelka. Uroczystość prowadził Komendant Główny POW mjr POW Piotr Augustynowicz. Po apelu odbyły się zawody marszowo-biegowe na trasie Augustów- Uroczysko „Powstańce”. W zmaganiach wzięły udział trzy drużyny, złożone z Peowiaków. Na mecie na uczestników zawodów czekał z medalami i pucharem Komendant Główny POW. Po sportowej rywalizacji odbyło się ognisko nad rzeką Blizną, przygotowane przez funkcjonariuszy Nadleśnictwa Szczebra, następnie uroczysty apel pod pomnikiem Powstańców 1863 r. oraz gorący poczęstunek- ufundowany przez Zarząd Powiatu w Augustowie. Na uroczysku żołnierzy POW odwiedził mjr Wiesław Jankowski z WKU w Suwałkach, który wręczył nagrody dla zwycięskiej drużyny oraz Dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku Pani Agnieszka Pasko wraz z mężem- Panem chor. Grzegorzem Pasko. Oprócz tego towarzyszyli Peowiakom leśnicy i reporterzy Augustowskiego Reportera. Następnie żołnierze POW udali się marszem forsownym do miejsca zakwaterowania. Trasa ich marszu wiodła leśnymi drogami Puszczy Augustowskiej. Późnym wieczorem w bazie Zgrupowania odbyła się wieczornica żołnierska, podczas której nie zabrakło śpiewu pieśni powstańczych oraz wątków historycznych.
Trzeciego dnia Zgrupowania żołnierze POW uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Powstańców 1863 r. i Ojczyzny w Bazylice NSJ, po której następnie wraz z przedstawicielami władz miejskich i powiatowych zapalili znicze na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Parafialnym w Augustowie. Po powrocie z uroczystości Peowiacy przeszli test sprawności fizycznej.
W czwartym dniu szkolenia żołnierze POW odbyli trening walki wręcz pod okiem instruktora Viet Voo Dao Pana Sylwestra Jankowskiego. Następnie udali się na strzelnicę krytą na strzelanie z broni pneumatycznej. Po południu odbyły się zajęcia szkoleniowe z terenoznawstwa i topografii prowadzone przez elewów Szkoły Podoficerskiej POW. Wieczorem żołnierze POW rozegrali turniej piłki siatkowej.
Piątego dnia Zgrupowania żołnierze POW gościli w Placówce Straży Granicznej w Augustowie, gdzie mogli zapoznać się z codzienną służbą oraz wyposażeniem funkcjonariuszy SG. W Placówce SG Peowiacy ćwiczyli również na trenażeru strzeleckim. Po powrocie do koszar wizytę żołnierzom POW złożyli ppłk Jarosław Kowalewski i mjr Wiesław Jankowski z WKU w Suwałkach. Tematem spotkania był nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Po południu odbył się trening z crossfitu, który poprowadził instruktor Pan Jakub Golak.
Szóstego dnia szkolenia Peowiacy zaprezentowali swoje umiejętności na pokazie otwartym dla publiczności w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. Oprócz pokazu musztry i walki wręcz zaproszeni goście mogli zapoznać się z wyposażeniem żołnierzy POW. Organizatorem pokazu był Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pan Maciej Oleksy. Po pokazie Peowiacy ćwiczyli taktykę lekkiej piechoty w terenie.
Siódmy dzień Zgrupowania upłynął żołnierzom POW pod znakiem szkolenia z taktyki lekkiej piechoty. W przerwie obiadowej kadra dowódcza wraz z żołnierzami zasiadła do wspólnego stołu. Przy okazji serdecznie dziękujemy Restauracji „Albatros” w Augustowie za codziennie dostarczane nam pyszne obiady. Po posiłku Peowiacy szkolili się z zagadnień dotyczących ewakuacji i transportu rannych na polu walki. Następnie kadra dowódcza zorganizowała im tor przeszkód na sali gimnastycznej, podczas którego żołnierze POW musieli się wykazać nie tylko sprawnością fizyczną, ale i umiejętnościami z w/w zagadnień szkoleniowych. Wieczorem Peowiacy obejrzeli film pt. „Niezłomny”.
Ósmego dnia szkolenia Peowiacy doskonalili swoje umiejętności taktyczne w terenie. Po przerwie obiadowej przeszli szkolenie z zakresu survivalu militarnego. Następnie odbył się apel wieczorny, a po nim przyszedł czas na egzaminy pisemne końcowe po PSU, PSP i SP POW oraz rozmowy kwalifikacyjne.
Dziewiątego dnia Zgrupowania po apelu porannym żołnierze POW wyruszyli w teren na 24- godzinne bytowanie. Podzieleni na dwie drużyny mieli do pokonania 25 km na obozowisko zimowe, po drodze realizując zadania postawione im przez kadrę dowódczą. Pierwsza drużyna wykonywała zadania z zakresu taktyki lekkiej piechoty, topografii oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast druga drużyna z zakresu terenoznawstwa i topografii. Po dotarciu na obozowisko Peowiacy doskonalili swoje umiejętności survivalowe. Z powodzeniem rozpalili kilka typów ognisk i zbudowali kilka rodzajów improwizowanych schronień. Ponadto ćwiczyli sposoby gotowania w warunkach polowych. Następnie przyszedł czas na krótki spoczynek w wybudowanych schronieniach. Po nim o godz. 2 w nocy żołnierze POW rozpoczęli przygotowania do powrotu do koszar. Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych w ciągu 5 godzin pokonali kolejne 25 km trasy, powracając do bazy.
Ostatni, dziesiąty dzień szkolenia Peowiacy rozpoczęli apelem porannym po powrocie z 24-godzinnego bytowania w terenie. Następnie wszyscy udali się na krótki spoczynek. W samo południe odbył się apel kończący obóz. Podczas niego 8 żołnierzy POW złożyło Przyrzeczenie na sztandar:
– żoł. POW Dawid DANIŁOWICZ
– żoł. POW Tomasz ŁEPKOWSKI
– żoł. POW Mateusz JANKOWSKI
– żoł. POW Marcin GRYGUĆ
– żoł. POW Mariusz KOWALSKI
– żoł. POW Artur WIELGAT
– żoł. POW Agnieszka GRUDA
– żoł. POW Jakub JURGIELANIS
4 żołnierzy POW ukończyło PSP POW:
– szer. POW Karolina WASILEWSKA
– szer. POW Patryk RUTKOWSKI
– szer. POW Patryk JAROSZ
– szer. POW Karolina RUTKOWSKA
2 żołnierzy ukończyło Szkołę Podoficerską POW:
– st. szer. POW Marta JAROSZ
– st. szer. POW Albert OBERMAN
W/w Peowiacy rozkazem Komendanta Głównego POW otrzymali awanse na wyższe stopnie. W apelu kończącym obóz uczestniczył również Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Pan Maciej Oleksy, któremu serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie i stworzenie bardzo dobrych warunków do kwaterowania i szkolenia dla Peowiaków.
W imieniu Polskiej Organizacji Wojskowej serdecznie dziękuję Staroście Augustowskiemu Panu Jarosławowi Szlaszyńskiemu i Zarządowi Powiatu za patronat honorowy nad obchodami 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, za ufundowanie nagród dla drużyn marszowych, ciepły poczęstunek oraz zakwaterowanie żołnierzy POW w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie.
Słowa podziękowania kieruję do Burmistrza Augustowa Pana Wojciecha Walulika za patronat honorowy nad uroczystościami powstańczymi oraz ufundowanie nagród dla drużyn marszowych.
Dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Szczebra Panu Wojciechowi Stankiewiczowi za patronat honorowy oraz leśnikom za przygotowanie ogniska nad rzeką Blizną i opiekę nad Pomnikiem Powstańców Styczniowych na Uroczysku „Powstańce”.
W sposób szczególny dziękuję Komendantowi WKU w Suwałkach Panu ppłk Jarosławowi Kowalewskiemu i Panu mjr Wiesławowi Jankowskiemu za ufundowanie nagród dla drużyn marszowych oraz owocną współpracę.
Specjalne podziękowania kieruję do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie Pana ppłk Jarosława Oborskiego i podległych mu funkcjonariuszy za gościnne przyjęcie żołnierzy POW w Placówce.
Na koniec pragnę podziękować Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego Panu gen. Jarosławowi Gromadzińskiemu za odpowiedzenie na nasze zaproszenie i oddelegowanie na uroczystości powstańcze Dowódcy Batalionu czołgów Pana ppłk Adama Koniuka. Warto nadmienić, iż ten pododdział bojowy kultywuje tradycje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Komendant Główny POW

mjr POW Piotr Augustynowicz

16425707_989430297857170_8065313332564200061_n

16425914_989429587857241_625696437275157182_n

16425979_989432167856983_842042035687313312_n

16427357_989435837856616_8636741528187002816_n

16427491_989429911190542_2374085636415468034_n

16427581_989430367857163_4349326209019510536_n

16427745_989431297857070_6526805897370378474_n

16473126_989430154523851_7920555970882334015_n

16473163_989433387856861_2550764455880922838_n

16473206_989433234523543_4493275365552601440_n

16473358_989432617856938_4088552411118332942_n

16473474_989434294523437_2327603591829603269_n

16473502_989431217857078_6894350069644709621_n

16473650_989429507857249_739165019507997865_n

16473666_989430057857194_4392509500347665991_n

16473849_989431737857026_1099783901732534424_n

16473911_989431627857037_5338021446771723784_n

16473956_989429451190588_6757914799288737852_n

16298553_989435541189979_5408263723336097681_n

16298681_989431001190433_8202195168681201062_n

16298834_989430237857176_2577465235529123630_n

16299157_989433494523517_2343965876715328023_n

16299255_989429864523880_5137579683179213798_n

16299269_989429994523867_3476600314854710124_n

16299420_989435637856636_2735005660686508155_n

16387042_989435374523329_994337505673575825_n

16388308_989432537856946_691323105548142289_n

16388415_989431521190381_6112890357539089188_n

16406973_989430107857189_4061000593056240694_n