W dniach 22-31.01.2016 r. odbył się w Augustowie Centralny Zimowy Obóz Szkoleniowy POW „Śladami Powstańców Styczniowych”. Organizatorem Zgrupowania była Komenda Naczelna POW. Baza szkoleniowa mieściła się w gmachu Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie. W Zgrupowaniu wzięło udział 30 uczestników, w tym żołnierze POW oraz uczniowie klas mundurowych z Gołdapi i Olecka.

CZOS POW rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2016 r. apelem o godz. 20.00, po którym szkoleni przystąpili do egzaminów końcowych pisemnych z zakresu PSU POW, PSP POW i kwalifikacyjnych do Szkoły Podoficerskiej POW. Następnego dnia zostały zorganizowane obchody 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Augustowie. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawowali:

 • Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra Pan Wojciech Stankiewicz,
 • Burmistrz Miasta Augustowa Pan Wojciech Walulik,
 • Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie Pan Janusz Borysewicz.

Natomiast Patronat medialny sprawowały następujące media:

 • Augustowski Reporter,
 • Augustowski Dziennik Powiatowy i Przegląd Powiatowy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 apelem porannym pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie. W apelu wzięła udział Komenda Naczelna POW, Kompania Honorowa POW, patroni honorowi z Panem Starostą Augustowskim na czele, przedstawiciele patronów medialnych, delegacja nauczycieli i uczniów Gimnazjum Nr 1 oraz przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach. Obchody pod pomnikiem zainicjowało zaciągnięcie warty honorowej przez żołnierzy POW. Następnie dowódca Kompanii Honorowej POW st. szer. POW Patryk Karpowicz złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Komendantowi Głównemu POW kpt. POW Piotrowi Augustynowiczowi. W dalszej kolejności odbył się przegląd Kompanii Honorowej POW oraz przywitanie z nią przez Komendanta Głównego POW. Zastępca Komendanta Głównego POW st. sierż. POW Łukasz Stasiak odczytał historyczny rozkaz Wodza Naczelnego Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego z 1919 r. Następnie Komendant Główny POW powitał zebranych gości i w krótkich słowach przedstawił znaczenie Powstania Styczniowego dla potomnych. Głos zabrali również patroni honorowi z Panem Starostą Augustowskim na czele. Uroczystości pod pomnikiem zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed delegacje, wspólne odśpiewanie „Marsza I Brygady” oraz defilada Kompanii Honorowej POW.

Po uroczystym apelu porannym patroni honorowi i organizatorzy obchodów udali się do gmachu Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego na poczęstunek. Punktualnie o godz. 10.00 z bramy Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego wystartowało na zawody marszowo-biegowe 6 drużyn złożonych z żołnierzy POW oraz uczniów klas mundurowych z Gołdapi i Olecka. Trasa zawodów, jak i III Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych wiodła n Uroczysko Powstańce. Pierwsi Peowiacy dotarli na metę krótko przed godzinie 12.00, tuż za nimi uczniowie klas mundurowych. Na mecie witali ich członkowie Komendy Naczelnej POW z Komendantem Główny POW na czele. Członkowie trzech pierwszych drużyn otrzymali pamiątkowe medale. Wszyscy uczestnicy Marszu zameldowali się na Uroczysku przed godziną 13.00. Pod pomnikiem poświęconym Powstańcom Styczniowych czekali na Peowiaków i uczniów funkcjonariusze i pracownicy Nadleśnictwa Szczebra, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Augustowie wraz z rodzicami, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie. Punktualnie o godz. 13.30 odbył się uroczysty apel. W jego trakcie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem. Żołnierze POW w hołdzie bohaterom zaśpiewali „Marsz Strzelców”. Po uroczystości wszyscy goście udali się nad rzekę, gdzie dzięki gościnności i uprzejmości Nadleśnictwa Szczebra rozpalono ognisko. Natomiast pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie zaserwowali ufundowany przez Starostwo ciepły poczęstunek w postaci bigosu i herbaty. Oprócz tego odbyła się lekcja śpiewania pieśni patriotycznych. Po przyjemnie spędzonym czasie przy ognisku, Peowiacy i uczniowie klas mundurowych udali się w drogę powrotną do Gimnazjum Nr 1 w Augustowie. Tym razem zwartym pododdziałem pod dowództwem Komendanta Głównego POW przemaszerowali wśród trzaskających mrozów i zaśnieżonych lasów Puszczy Augustowskiej prosto do bazy.

Ostatnim akcentem obchodów powstańczych była okolicznościowa Msza Święta w dniu 24 stycznia 2016 r. w Bazylice NSJ w Augustowie. Jednym z jej celebransów był kapelan POW ks. dr ppor. POW Marcin Oleksy. On też wygłosił okolicznościową homilię. We Mszy Świętej uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta Augustowa, Komenda Naczelna POW i Kompania Honorowa POW. Nabożeństwo ku czci Powstańców 1863 r. i Ojczyzny zakończyło obchody 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Po nabożeństwie pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego Komendant Główny POW wraz z Burmistrzem Miasta Augustowa wręczył nagrody za zawody marszowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i Urząd Miasta Augustowa.

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. uczestnicy Zgrupowania przeszli test sprawności fizycznej. Kolejnego dnia czekał ich egzamin końcowy praktyczny w terenie (do pokonania dystans 25-30 km z zadaniami), a we wtorek 26 stycznia 2016 r. trening strzelecki na strzelnicy. Tego samego dnia Peowiacy i uczniowie rozpoczęli szkolenie z podstaw taktyki lekkiej piechoty. Instruktorami byli mjr POW Tomasz Paprocki, kpr. POW Łukasz Andziak i st. szer. POW Patryk Karpowicz. Szkolenie taktyczne zakończyło się egzaminem praktycznym w terenie i pisemnym w bazie. Zwieńczeniem Zgrupowania był nocny alarm ćwiczebny z 30 na 31 stycznia 2016 r. Ostatniego dnia podczas uroczystego apelu 4 żołnierzy POW złożyło przyrzeczenie na sztandar POW. Byli to:

 • żoł. POW Dawid GĘŚLICKI z Oddziału POW Ełk,
 • żoł. POW Paulina KARP z Oddziału POW Augustów,
 • żoł. POW Bartosz PRUSINOWSKI z Oddziału POW Suwałki,
 • żoł. POW Jakub STACHURSKI z Oddziału POW Augustów.

W poczet zaś elewów Szkoły Podoficerskiej POW zostali zaliczeni:

 • st. szer. POW Patryk KARPOWICZ,
 • st. szer. POW Wiktoria SAWICKA,
 • st. szer. POW Patrycja SZYMAŃSKA.

Dziękuję kadrze dowódczej i wszystkim żołnierzom POW za zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie Centralnego Zimowego obozu Szkoleniowego POW. Gratuluję wyników i postawy, w sposób zaś szczególny gratuluję wytrwałości uczniom klas mundurowych z Gołdapi i Olecka.

W imieniu Polskiej Organizacji Wojskowej serdecznie dziękuję patronom honorowym i medialnym obchodów 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wszystkim uczestnikom. Dziękuję fundatorowi poczęstunku i nagród- Starostwu Powiatowemu w Augustowie, a także Urzędowi Miejskiemu w Augustowie i Nadleśnictwu Szczebra. Szczególne słowa podziękowania za gościnne przyjęcie i nieocenioną pomoc kieruję do Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Augustowie Pana Janusza Borysewicza.

Komendant Główny POW

kpt. POW Piotr Augustynowicz

20160129685 20160129700 12674554_892801707484112_349215827_n 12674248_901188239994864_935944253_n - KopiaOLYMPUS DIGITAL CAMERA12650744_892801807484102_777689208_n 12662603_928972967198602_7628536773201231302_n 12666272_901188553328166_1792069197_narticle (3) 12583685_1019152754811437_448430838_n IMG_20160130_155136 IMG_20160130_155859 WP_20160124_032 IMG_20160130_153507 IMG_20160123_091336 articleIMG_20160123_084803 IMG_20160123_091315