W dniach 27.04-6.05.2018 r. odbył się w Augustowie Centralny Wiosenny Obóz Szkoleniowy POW. Organizatorem Zgrupowania była Komenda Naczelna POW- Sztab Komendanta Głównego POW. Baza szkoleniowa mieściła się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. W Zgrupowaniu wzięło udział ponad 30 uczestników- żołnierzy POW z pododdziałów POW z Ełku, Augustowa, Suwałk, Sejn, Malborka i Radomia.
CWOS POW rozpoczął się w dniu 27 kwietnia 2018 r. apelem wieczornym, podczas którego Komendant Główny POW przedstawił plan szkolenia. CWOS POW był podzielony na dwie części: pierwsza (w dniach 27-30.04.2018 r.) dla kadry dowódczo-instruktorskiej i elewów Szkoły Podoficerskiej POW, a druga (w dniach 30.04-5.05.2018 r.) dla w/w oraz żołnierzy POW realizujących PSU POW.
W dniu 28 kwietnia 2018 r. kadra dowódczo-instruktorska wraz z elewami Szkoły Podoficerskiej POW opracowała trasę i zagadnienia egzaminacyjnego egzaminu końcowego praktycznego w terenie dla Unitarki oraz dokonała aktualizacji egzaminu końcowego pisemnego z teorii wiedzy. Następnego dnia uczestnicy CWOS POW udali się na Mszę Świętą do Kościoła Garnizonowego w Augustowie. Po powrocie odbyła się odprawa Komendy Naczelnej POW- Sztabu Komendanta Głównego POW wraz z komendantami obwodów i dowódcami pododdziałów POW. W jej trakcie uzupełniony został skład Komendy Naczelnej POW o sierż. POW Daniela Żuka. Poza tym wprowadzone zostały zmiany w Regulaminach POW: Ogólnym i Mundurowym oraz w Statucie Kapituły Krzyża POW. Podjęte zostały również decyzje odnośnie ufundowania sztandaru dla POW.
W dniu 30 kwietnia 2018 r. kadra dowódczo-instruktorska POW wzięła udział w spływie kajakowym rzeką Rospudą. Wieczorem na CWOS POW zameldowali się żołnierze POW realizujący PSU POW. Następnie zostali podzieleni na drużyny i plutony. Wyznaczone zostały również służby. Jeszcze tego samego wieczoru żołnierze POW zmagali się z egzaminem końcowym pisemnym z teorii wiedzy. Następnego dnia kadra dowódczo-instruktorska POW przeprowadziła dla nich test sprawności fizycznej oraz egzamin ze znajomości musztry i regulaminów. Tego dnia oraz ponownie w dniu 4 maja 2018 r. żołnierze zmierzyli się również z egzaminem końcowym praktycznym w terenie.
Dzień 2 maja 2018 r. upłynął na CWOS POW pod znakiem strzelania kontrolnego na strzelnicy w Klonownicy k. Augustowa. Kolejnego dnia, w Święto Narodowe Trzeciego Maja CWOS POW wystawił Kompanię Honorową POW pod dowództwem sierż. POW Daniela Żuka, która wzięła udział w uroczystościach na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie.
W dniu 4 maja 2018 r. żołnierze POW uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Rospudą. Na jego zakończenie na Uroczysku „Święte Miejsce” miało miejsce ognisko, podczas którego odwiedził Peowiaków Kapelan POW ks. dr kpt. Marcin Oleksy. Następnego dnia rano miały miejsce rozmowy kwalifikacyjne z żołnierzami POW realizującymi PSU POW, po których ogłoszone zostały wyniki końcowe egzaminów. W efekcie 15 żołnierzy POW złożyło Przyrzeczenie na sztandar POW. W poczet nowych szeregowych POW zostali przyjęci niżej wymienieni:
– szer. POW Tadeusz CZERLANIS
– szer. POW Kamil GRUNDMANN
– szer. POW Jan HETKO
– szer. POW Jakub KOWALCZYK
– szer. POW Hubert DOMALEWSKI
– szer. POW Dorota WIŚNIEWSKA
– szer. POW Adam MAGNUSZEWSKI
– szer. POW Michał PERLEJEWSKI
– szer. POW Filip MAZIEWSKI
– szer. POW Kamil GALEJNER
– szer. POW Joanna GAŁKA
– szer. POW Marcin MAKAREWICZ
– szer. POW Jakub OMILJANCZYK
– szer. POW Cezary SZCZĄCHOR
– szer. POW Dawid CHROBOT
Po apelu końcowym i uporządkowaniu miejsca zakwaterowania CWOS POW został rozwiązany.
W dniu 6 maja 2018 r. delegacja POW z Komendantem Głównym POW na czele uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia odrestaurowanego Pomnika Orła Białego (POW) w Dąbrówce Kościelnej k. Szepietowa. Peowiacy wciągnęli flagę państwową na maszt i złożyli kwiaty pod pomnikiem. Aktu odsłonięcia pomnika dokonał Burmistrz Miasta Szepietowa Pan Robert Wyszyński wraz z Komendantem Głównym POW ppłk POW Piotrem Augustynowiczem. Po uroczystości żołnierze POW byli gościnnie podjęci obiadem wydanym przez gospodarzy miasta i gminy Szepietowo.
W imieniu POW dziękuję za gościnne przyjęcie i nieocenioną pomoc dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie Pana Macieja Oleksego i jego współpracowników. W sposób szczególny wyrażam wdzięczność dla Burmistrza Miasta Szepietowa Pana Roberta Wyszyńskiego i jego współpracowników za serdeczne przyjęcie i kultywowanie pamięci o POW i jej zasługach dla odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziękuję kadrze dowódczo-instruktorskiej POW oraz elewom SP POW za wspólnie spędzony czas służby i wykonaną piękną pracę na rzecz POW.

Komendant Główny POW
ppłk POW Piotr Augustynowicz