123

STOWARZYSZENIE „KADRÓWKA”

KOMENDA L (35. po wojnie) MARSZU SZLAKIEM 1 KOMPANII

Kraków- Kielce, 6-12 sierpnia 2015 r.

Komenda L Marszu: ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-507 Kielce

tel. 606 495 407 (Komendant) 609 674 606 (I Zastępca Komendanta),

609 741 988 (II Zastępca Komendanta),

e-mail: komenda.kadrowka2015@wp.pl lub kadrowka2015@wp.pl

KRS: 0000539063 NIP: 6572916217 REGON: 36054136900000

Nr konta: PKO BP SA 18 1020 2629 0000 9102 0313 1620

Kielce, dn. 23 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo! Koleżanki i koledzy!

       W dniu 6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego 1 Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów na wojnę z Rosją o Niepodległość Polski. Pierwszy od czasów Powstania Styczniowego oddział Wojska Polskiego obalił słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach, by 12 sierpnia dotrzeć do Kielc. 1 Kompania Kadrowa dała początek Legionom Polskim, które obok Polskiej Organizacji Wojskowej czynem zbrojnym walnie przyczyniły się do odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

W 1924 roku dla uczczenia 10 rocznicy wymarszu z inicjatywy byłych legionistów ustanowiono Marsz Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej. Odbywał się on praktycznie nieprzerwanie aż do 1939 roku. Brała w nim udział młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim oraz żołnierze Wojska Polskiego. II wojna światowa i okupacje oraz komunistyczne zniewolenie Polski uniemożliwiały kontynuowanie Marszu. Powróciły do niego środowiska niepodległościowe i solidarnościowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku. Do 1989 roku Marsz był formą demonstracji patriotycznej, zwalczaną przez reżim komunistyczny. Dość wspomnieć o aresztowaniu uczestników Marszu w 1984 r. i ich represjonowaniu.

Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku Marsz wzorem z okresu II Rzeczypospolitej ma charakter sportowo-obronny. Jego uczestnicy w dniach 6-12 sierpnia pokonują trasę z Krakowa przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Szewce, Sitkówka-Nowiny do Kielc. W trakcie Marszu biorą udział w spotkaniach z weteranami walk o Niepodległość, w zawodach marszowych, sportowych, strzeleckich, konkursie historycznym i zajęciach kulturalno- oświatowych.

Tegoroczny Marsz odbędzie się już po raz pięćdziesiąty. Jubileusz jest więc okazją do złożenia hołdu zarówno tym, którzy ustanowili Marsz w 1924 roku, jak i tym, którzy go reaktywowali w 1981 roku. W sposób szczególny chcemy przypomnieć działaczy środowisk niepodległościowych i solidarnościowych, którzy w latach 80-tych ubiegłego wieku organizując i uczestnicząc w Marszu „odważyli się być wolnymi ludźmi”.

W Marszu wziąć może udział każdy, kto w sposób czynny pragnie zamanifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny, do tradycji niepodległościowej i piłsudczykowskiej, a także pogłębić wiedzę historyczną, sprawdzić swoje umiejętności podczas zawodów marszowych, sportowych i strzeleckich. Marsz ma charakter apolityczny i apartyjny. W sposób szczególny zapraszam uczestników Marszu z lat poprzednich, przede wszystkim z lat 80-tych ubiegłego wieku. Zapraszam Peowiaków, Strzelców ze wszystkich organizacji strzeleckich, członków organizacji proobronnych, harcerzy, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej, młodzież ze szkół noszących imię Marszałka Piłsudskiego i osoby cywilne.

Program Marszu będzie nieco się różnił od lat poprzednich. Z jego szczegółami mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej: www.polska-organizacja-wojskowa.pl. Przewidujemy szereg przedsięwzięć towarzyszących, które spopularyzują tradycje strzeleckie, legionowe i peowiackie, a których organizatorami będą samorządy, instytucje i organizacje współpracujące czy też związane z Marszem od wielu lat.

Honorowy Protektorat nad Marszem objęła Pani Karolina Kaczorowska – małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 1999-2009 oraz Pan Krzysztof Jaraczewski- wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Marsz odbywa się dzięki wsparciu udzielonemu przez szereg samorządów, instytucji i firm. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Marszu jest wypełnienie i przesłanie do 31 maja 2015 r. karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej: www.polska-organizacja-wojskowa.pl Kartę należy przesłać pocztą na adres Komendy Marszu (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-507 Kielce) oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: komenda.kadrowka2015@wp.pl lub kadrowka2015@wp.pl (w tytule wiadomości proszę podać „zgłoszenie na Marsz”). Bardzo proszę o dopełnienie tej formalności. Wynika ona stąd, że Komenda Marszu musi mieć odpowiednio wcześniej dane, aby dokonać zamówienia odpowiedniej liczby porcji żywieniowych, miejsc noclegowych, ubezpieczenia itp. Osoby, które nie prześlą zgłoszenia w podanym terminie, muszą liczyć się z tym, że nie zostaną na Marsz przyjęte!

Przypominam także, że uczestnicy niepełnoletni muszą przesłać wraz z kartą zgłoszeniową pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz przebywać podczas Marszu pod opieką pełnoletniego uprawnionego opiekuna (np. nauczyciela, instruktora itp.), który ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznego. Osoby niepełnoletnie, które nie prześlą w/w zaświadczenia lub nie będą posiadały opiekuna podczas Marszu, nie zostaną przyjęte na Marsz. Istotne jest również to, aby przyszli dowódcy plutonów i drużyn marszowych posiadali uprawnienia wychowawców czy też kierowników placówek wypoczynku, dzieci i młodzieży.

Koszt uczestnictwa w tegorocznym Marszu wynosi 190,00 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych). Rozliczenie Marszu zostanie podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu. W koszt uczestnictwa w Marszu wliczone jest:

 • wyżywienie z wodą mineralną na trasie (zaprowiantowanie rozpoczyna się od obiadu w Krakowie w dniu 5 sierpnia i kończy się na posiłku po zakończeniu uroczystości marszowych w Kielcach w dniu 12 sierpnia),
 • zakwaterowanie (w dniach 4-6 sierpnia w schronisku PTSM w Krakowie lub w Bursie SP, w dniach 6-12 sierpnia na trasie Marszu w salach szkolnych lub ogrodzonym terenie przyszkolnym – pole namiotowe; w nocy z 12/13 sierpnia w internacie szkolnym w Kielcach. Wyjątkiem jest biwak w Chojnach nad Nidą w dniach 9-11 sierpnia, w związku z którym należy zabrać ze sobą namioty, śpiwory i karimaty),
 • ubezpieczenie,
 • transport bagaży na trasie Marszu przez wynajęte w tym celu samochody ciężarowe,
 • pamiątki marszowe i materiały szkoleniowe,
 • obsługa medyczna,
 • zabezpieczenie sanitarne (toalety, beczkowóz z wodą zdatną do mycia w miejscach zakwaterowania),
 • środki czystości w miejscach zakwaterowania.

 

Uczestnik powinien wziąć na Marsz:

 • Dokument tożsamości,
 • Śpiwór i karimatę,
 • Namiot,
 • Niezbędnik (sztućce polowe),
 • Kubek,
 • Menażka,
 • Podstawowe środki czystości,
 • Wygodne obuwie,
 • Dowód wpłaty na Marsz.

       Opłatę za uczestnictwo w Marsz należy dokonać przelewem na konto organizatora Marszu ( Stowarzyszenie „Kadrówka”, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-507 Kielce) w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. (nr konta: PKO BP SA 18 1020 2629 0000 9102 0313 1620 z dopiskiem „Kadrówka 2015”), przy czym należy wziąć ze sobą na Marsz dowód wpłaty.

Wszelkie uwagi, propozycje i pytania związane z Marszem, proszę kierować najpóźniej do dnia 23 maja 2015 roku, najlepiej na adres e-mailowy: komenda.kadrowka2015@wp.pl lub kadrowka2015@wp.pl

 

Do zobaczenia w Krakowie na Jubileuszowym L Marszu Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej!

 

Z żołnierskim pozdrowieniem-

KOMENDANT L MARSZU SZLAKIEM
1 KOMPANII KADROWEJ
KOMENDANT GŁÓWNY POW
kpt. POW Piotr Augustynowicz

Karta zgłoszeniowa (pobierz)
Ramowy program (pobierz)
Regulamin marszu (pobierz)
Regulamin zawodów marszowych (pobierz)
10462803_558400067616649_2850472463342538235_n - Kopia