Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniu 18 marca 2016 r. W uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego...