W dniu 28 lutego 2016 r. żołnierze POW z pododdziałów POW: Augustów, Ełk i Łódź wzięli czynny udział w...