Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ełku z udziałem ełckich Peowiaków, Komendanta Głównego POW i Kapelana POW ks. ppor. POW...