Komenda Naczelna POW

ul. Mickiewicza 34/1
19-300 Ełk
tel. 606 495 407
e-mail: KomendantPOW@wp.pl

Nr KRS: 0000584309
Nr NIP: 8481864042
Nr REGON: 363561020
Nr konta bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas SA 90 2030 0045 1110 0000 0407 6850

 1. ODDZIAŁ POW EŁK IM. MJR ZYGMUNTA SZENDZIELARZA „ŁUPASZKI”- p.o. Komendant ppłk POW Piotr AUGUSTYNOWICZ
  e-mail: komendantpow@wp.pl
 2.  ODDZIAŁ POW MALBORK IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”- Komendant sierż. POW Daniel ŻUK
  e-mail:  pow-malbork@wp.pl, d.zuk96@gmail.com
 3.  ODDZIAŁ POW AUGUSTÓW IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH- Komendant plut. POW Arkadiusz STRĘKOWSKI
  e-mail:  strekowski930127@wp.pl
 4.  ODDZIAŁ POW SUWAŁKI IM. 41 SUWALSKIEGO PUŁKU PIECHOTY- Komendant plut. POW Marta JAROSZ
  e-mail:  m.jarszo97@gmail.com
 5. . ODDZIAŁ POW ZGIERZ IM. KPT. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO „WARSZYCA”- Komendant sierż. POW Łukasz ZALEWSKI
  e-mail: wieniawa85@onet.eu
 6. ODDZIAŁ POW RADOM IM. MJR JANA PIWNIKA „PONUREGO”- Komendant st. szer. POW Karolina GUT
  e-mail: chilleyla@onet.pl
 7. ODDZIAŁ POW SEJNY IM. PPOR. WACŁAWA ZAWADZKIEGO- Komendant szer. POW Maciej BARTOSZEWICZ
  e-mail: maciejbart18@gmail.com